bbc at work 1

 0    9 flashcards    ironz
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Why do you want to come and work here?
start learning
Dlaczego chcesz tu pracować?
I’m not sure what the future will hold.
start learning
Nie jestem pewny co przyniesie przyszłość
lay off
Quite a few staff have been laid off
start learning
zwalniać
What are your strengths and weaknesses in the workplace?
start learning
Jakie są twoje mocne strony i słabe w miejscu pracy
I'd bring to the job are very, very good organisational skills.
start learning
Wniósłbym do pracy bardzo bardzo dobre umiejętności organizacyjne
I'm strongly motivated and I’m highly committed.
start learning
Jestem silnie zmotywowany i mocno zaangażowany
I think that enthusiasm is always the thing that you want to get across first of all.
start learning
Myślę że entuzjazm jest zwsze rzeczą którą chcesz zakomunikować przede wszystkim
in charge
Who's in charge here? Who is the manager or supervisor?
start learning
odpowiedzialny za (coś); kierujący (czymś)
high time
high time go to home
start learning
najwyższy czas

You must sign in to write a comment