Bank słów - Praca

 0    218 flashcards    michalpieniak
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
księgowy / księgowa
start learning
accountant
konserwator dzieł sztuki
start learning
art restorer
opiekun / opiekunka do dzieci
start learning
babysitter
kasjer / kasjerka w banku
start learning
bank cashier
adwokat/ adwokatka
start learning
barrister
kosmetyczka
start learning
beautician
urzędnik państwowy
start learning
civil servant
kompozytor / kompozytorka
start learning
composer
robotnik budowlany
start learning
construction worker
psycholog
start learning
counsellor
pracownik działu obsługi klienta
start learning
Customer Service advisor
śmieciarz
start learning
dustman/refuse collector
projektant mody
start learning
fashion designer
instruktor fitnessu
start learning
Fitness instructor
steward / stewardesa
start learning
flight attendant
grafik
start learning
graphic designer
agent ubezpieczeniowy
start learning
insurance agent
projektant wnętrz
start learning
Interior Designer
tłumacz ustny
start learning
interpreter
kustosz
start learning
museum curator
pielęgniarz
start learning
nurse
hydraulik
start learning
plumber
recepcjonista
start learning
receptionist
przedstawiciel handlowy
start learning
Sales Rep/Representative
programista
start learning
software designer
makler giełdowy
start learning
stockbroker
kontroler opłat parkingowych
start learning
traffic warden
tłumacz pisemny
start learning
translator
agent biura podróży
start learning
travel agent
kierowca ciężarówki
start learning
Truck Driver
projektant stron internetowych
start learning
web/website designer
słabo płatny
start learning
badly-paid
fizyczny
start learning
blue-collar
związany z opieką
start learning
caring
wymagający, stanowiący wyzwanie
start learning
challenging
twórczy
start learning
creative
wymagający
start learning
demanding
na pełny etat
start learning
full-time
odpowiedzialny, ważny
start learning
high-powered
lukratywny, dobrze płatny
start learning
lucrative
fizyczny
start learning
manual
niewymagający kwalifikacji
start learning
menial
na niepełny etat
start learning
part-time
stały
start learning
permanent
przynoszące wysokie dochody
start learning
profitable
monotonny
start learning
repetitive
satysfakcjonujący
start learning
rewarding
tymczasowy
start learning
temporary
charytatywny, w wolontariacie
start learning
voluntary
dobrze płatny
start learning
well-paid
umysłowy, urzędniczy
start learning
white-collar
dział księgowości
start learning
Accounts
dział obsługi klienta
start learning
Customer Service
dział kadr
start learning
Human Resources
dział marketingu
start learning
Marketing
dział zajmujący się kreowaniem wizerunku firmy
start learning
Public Relations
dział badawczo-rozwojowy
start learning
Research & Development
dział sprzedaży
start learning
Sales
czeladnik
start learning
apprentice
szef / szefowa
start learning
boss
dyrektor zarządzający
start learning
CEO (Chef Executive Officer)
współpracownik
start learning
co-worker
kolega, koleżanka z pracy
start learning
colleague
dyrektor finansowy
start learning
Finance Director
stażysta
start learning
intern
osoba przeprowadzająca rozmowę kwalifikacyjną
start learning
interviewer
bezpośredni przełożony
start learning
line manager
zarząd
start learning
management
dyrektor zarządzający
start learning
Managing Director
asystent
start learning
PA (Personal Assistant)
osoba rekrutująca pracowników
start learning
recruiter
personel
start learning
staff
podwładny
start learning
subordinate
zwierzchnik, przełożony
start learning
superior
osoba w trakcie szkolenia
start learning
trainee
wolontariusz
start learning
volunteer
pracoholik
start learning
workaholic
premia (roczna)
start learning
(annual) bonus
(roczny) dochód
start learning
(Annual) income
zaległa wypł
start learning
back pay
zasiłek na dziecko
start learning
Child Benefit
prowizja
start learning
commission
zarabiać
start learning
earn
odsetki
start learning
interest
na zasiłku
start learning
on the dole
płaca
start learning
pay
podwyżka
start learning
pay rise
emerytura, renta
start learning
pension
plan emerytalny
start learning
pension plan
zysk
start learning
profit
pasek wynagrodzenia
start learning
salary slip
udziały, akcje
start learning
shares
pensja (początkowa)
start learning
(starting) salary
napiwek
start learning
tip
zasiłek dla bezrobotnych
start learning
unemployment benefit/dole
płaca, stawka (godzinowa, tygodniowa)
start learning
wage
zatrudniać
start learning
employ
pracownik
start learning
employee
pracodawca
start learning
employer
zatrudnienie
start learning
employment
kontynuować pracę
start learning
get on with your work
pracować w firmie
start learning
work for a company
miejsce pracy
start learning
workplace
ubiegać się o pracę na stanowisku
start learning
apply for the position of
kandydat
start learning
candidate
wybór zawodu
start learning
career choice
kariera zawodowa w (jakiejś dziedzinie)
start learning
career in
CV
start learning
CV
umowa
start learning
contract
agencja pośrednictwa pracy
start learning
employment agency
perspektywy zatrudnienia
start learning
employment prospects
wejść na rynek pracy
start learning
enter the job/labor market
urząd pracy
start learning
job centre
rozmowa kwalifikacyjna
start learning
job interview
oferta pracy
start learning
Job offer
posada
start learning
position/post
referencje
start learning
reference
proces rekrutacji
start learning
recruitment process
wymagania
start learning
requirements
zatrudnić
start learning
take on/hire
praca polega na...
start learning
the job/work involves
wakat
start learning
vacancy
osiągnięcie
start learning
achievement
posługiwać się biegle (językiem angielskim)
start learning
be fluent in (English)
zaangażowany, oddany
start learning
committed
zdolności komunikacyjne
start learning
communication skills
kompetentny
start learning
competent
skrupulatny, sumienny
start learning
conscientious
wydajny
start learning
efficient
doświadczenie w jakiejś dziedzinie
start learning
experience in a field
umiejętność dostosowania się do nowych sytuacji
start learning
flexibility
zorientowany na cele
start learning
goal-oriented
o wysokich umiejętnościach/ kwalifikacjach/ silnej motywacji
start learning
highly skilled/qualified/motivated
przedsiębiorczy
start learning
industrious
inicjatywa
start learning
initiative
(dotychczasowe) doświadczenie zawodowe
start learning
(Previous) professional/job experience
aktywny, pełen inicjatywy
start learning
proactive
kwalifikacje
start learning
qualifications
solidny, niezawodny
start learning
reliable
zorganizowany
start learning
well-organised
dobrze wyszkolony
start learning
well-trained
umieć pracować pod presją
start learning
work well under pressure
praktyczna znajomość czegoś
start learning
working knowledge of sth
kierowanie, zarządzanie
start learning
administrative work
nadzorować, być szefem
start learning
be in charge
zajmować się czymś
start learning
deal with
rozdzielać obowiązki
start learning
delegate
wyjeżdżać służbowo
start learning
go away on business
prowadzić księgowość
start learning
keep the books
stać na czele zespołu
start learning
lead a team
zarządzanie
start learning
management
dotrzymywać terminów
start learning
meet deadlines
wykonywać obowiązki służbowe
start learning
perform job duties
ocenić wyniki czyjejś pracy
start learning
review sb's performance
nadzorować
start learning
supervise
odbierać telefony
start learning
take calls
pracować w zespole/samodzielnie
start learning
work in a team/on your own
pracować, dotrzymując napiętych terminów
start learning
work to tight deadlines
pracować w nadgodzinach
start learning
work/do overtime
uczyć się zawodu w praktyce
start learning
learn on the job
rozwój zawodowy
start learning
professional development
przekwalifikować się
start learning
retrain
szkolenie
start learning
training course
warsztaty
start learning
workshops
jak najszybciej
start learning
ASAP (as soon as possible)
poufne, do rąk własnych
start learning
FYEO (for your eyes only)
do Twojej/ Pani/ Pana wiadomości
start learning
FYI (for your information)
awansować, dostać awans
start learning
be promoted
samochód służbowy
start learning
company car
elastyczne godziny pracy
start learning
flexible working hours/flexi-time
(pójść na) zwolnienie, urlop
start learning
(Go on) leave
wynagrodzenie za czas urlopu
start learning
holiday pay
zadowolenie z pracy
start learning
job satisfaction
pewność stałego zatrudnienia
start learning
job security
przerwa na lunch
start learning
Lunch hour
urlop macierzyński/ ojcowski
start learning
maternity/paternity leave
dodatkowe świadczenia ze strony pracodawcy
start learning
perks/fringe benefits
perspektywy rozwoju zawodowego
start learning
prospects of promotion
zwolnienie lekarskie
start learning
sick leave
wynagrodzenie ze czas choroby
start learning
sick pay
brać wolne/dzień wolny
start learning
take time/a day off
równowaga między życiem prywatnym a zawodowym
start learning
work-life balance
pracować na własny rachunek
start learning
be self-employed
stworzyć własną firmę
start learning
build up your own business
pracować jako wolny strzelec/ na zlecenia
start learning
do freelance work
pracować dorywczo, wykony
start learning
do odd jobs
prowadzić firmę
start learning
Run Your own Business
założyć firmę
start learning
set up a company
pracować zdalnie (z domu)
start learning
work from home
(wcześniejsza) emerytura
start learning
(Early) retirement
złożyć wymówienie
start learning
hand in your resignation/notice
utrata pracy
start learning
job loss
zwolnić z pracy
start learning
lay off/dismiss
zwolnić, zredukować
start learning
make redundant
zwolnić się, zrezygnować z pracy
start learning
quit/resign
redukcja etatów
start learning
redundancy
przejść na emeryturę
start learning
retire
wyrzucić z pracy
start learning
sack/give the sack/fire
dobrowolne odejście z pracy
start learning
voluntary redundancy
tania siła robocza
start learning
cheap labour
wyzyskiwać
start learning
exploit
bezrobotny
start learning
jobless/unemployed
bezrobocie
start learning
joblessness/unemployment
koszty pracy
start learning
labour costs
przekazywać pracę/ produkcję innym firmom
start learning
outsource
przepracowany
start learning
overworked
strajk okupacyjny
start learning
sit-in
strajk
start learning
strike
bezrobotni
start learning
the unemployed
związek zawodowy
start learning
trade union
gruba ryba
start learning
big fish
zakończyć pracę na dany dzień
start learning
call it a day
wspinać się po szczeblach kariery
start learning
climb the corporate ladder
nauczyć sie fachu
start learning
learn the ropes
wykorzystać nieformalne kontakty by coś załatwić
start learning
pull a few strings
przyłożyć się
start learning
pull your weight
biurokracja
start learning
red tape
podejmować szybkie decycje
start learning
think on your feet

You must sign in to write a comment