Bank Słów Praca cz. 2 B1

 0    138 flashcards    zyrafkalwg98
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
premia
start learning
bonus
roczna premia
start learning
annual bonus
zarobki
start learning
earnings
wynagrodzenie za usługi (lekazy, adwokatów)
start learning
fee
świadczenia dodatkowe
start learning
fringe benefits/perks
dochód
start learning
income
płaca minimalna
start learning
minimum wage
płaca
start learning
pay
przyzwoita płaca
start learning
decent wage
podwyżka wynagrodzenia
start learning
pay rise
rozsadna płaca
start learning
reasonable pay
wynagrodzenie za czas choroby
start learning
sick pay
emerytura (pieniądze)
start learning
pension
zysk
start learning
profit
pensja (miesięczna, roczna)
start learning
salary
pensja początkowa
start learning
starting salary
konkurencyjne wynagrodzenie
start learning
competitive salary
podatek
start learning
tax
napiwek
start learning
a tip
płaca tygodniowa, dzienna lub tygodniowa (za pracę niewykwalifikowaną)
start learning
wages
zarabiać
start learning
earn
płacić
start learning
pay
dostać podwyżkę
start learning
get a pay rise
otrzymać wypłatę
start learning
get paid
otrzymać wynagrodzenie za pracę w nadgodzinach
start learning
get paid overtime
szef
start learning
a boss
dyrektor generalny
start learning
chief executive officer
kolega z pracy
start learning
a workmate/colleague
pracownik
start learning
employee
pracodawca
start learning
an employer
personel
start learning
staff
pracownicy obsługi technicznej
start learning
support staff
zespół
start learning
team
członek zespołu
start learning
team worker
pracownik fizyczny
start learning
worker
pracownik fabryki
start learning
factory worker
kariera zawodowa
start learning
career
perspektywy rozwoju zawodowego
start learning
career prospects
firma, przedsiębiorstwo
start learning
company
termin wykonania pracy, zadania
start learning
deadline
zatrudnienie
start learning
employment
ciężka praca
start learning
hard work
zarządzanie
start learning
management
biuro
start learning
office
przepracowanie
start learning
overwork
sektor usług
start learning
service sector
praca zespołowa
start learning
teamwork
związek zawodowy
start learning
trade union
warunki pracy
start learning
working conditions
miejsce pracy
start learning
workplace
pomagać, asystować komuś
start learning
assist sb
zatrudniać
start learning
employ
zarządzać
start learning
manage
pracować
start learning
work
być w pracy
start learning
be at work
być w czymś dobrym
start learning
be good at something
kierować czymś, być za coś odpowiedzialnym
start learning
be in charge of sth
być na dyżurze
start learning
be on duty
strajkować
start learning
be on strike
być czynnym (sklep)
start learning
be open for business
być częścią zespołu
start learning
be a part of a team
być punktualnym
start learning
be punctual
być wykwalifikowanym
start learning
be qualified
być odpowiedzialnym za kogoś/coś
start learning
be responsible for sb/sth
prowadzić działalność gospodarczą, pracować na własny rachunek
start learning
be self-employed
awansować
start learning
be/get promoted
odbić kartę zegarową/przychodzić do pracy
start learning
clock in/clock on
pracować z ludźmi
start learning
deal with people
pracować cięzko cały dzień
start learning
do a hard day's work
brać udział w szkoleniu
start learning
do/take a training course
wykonywać dobrze swoją pracę
start learning
do one's job well
pracować fizycznie
start learning
do physical work
zarabiać na życie
start learning
earn a living/do sth for a living
pracować w nadgodzinach
start learning
do/ work overtime
dostać pracę
start learning
get a job
pomagać komuś
start learning
give SB a hand
rozpocząć strajk
start learning
go on strike
iść do pracy
start learning
go to work
płacić za godzinę pracy
start learning
pay per hour
płacić za miesiąc pracy
start learning
pay per month
płacić za tydzień pracy
start learning
pay per week
prowadzić własną firmę
start learning
run one's own business
założyć własną firmę
start learning
start one's own business
przejmować od kogoś obowiązki
start learning
take over duties from sb
pracowac w zespole
start learning
work (well) in a team
pracować jako (inżynier)
start learning
work as (an engineer)
pracować (w firmie/dla kogoś)
start learning
work for(a company/ a person)
pracować w domu
start learning
work from home
ciężko pracować
start learning
work hard
pracować wiele godzin dziennie
start learning
work long hours
pracować samodzielnie
start learning
work on one's own
pracować nad czymś
start learning
work on sth
pracować na zmiany
start learning
work/do shifts
pracować z zachowaniem terminów
start learning
work to deadlines
pracować pod presją
start learning
work under pressure
pracować z kimś
start learning
work with someone
urlop
start learning
holiday
dzień wolny od pracy (święto)
start learning
bank holiday
urlop, zwolnienie
start learning
leave
urlop macierzyński
start learning
maternity leave
urlop płatny
start learning
paid leave
zwolnienie lekarskie
start learning
sick leave
być na zwolnieniu lekarskim
start learning
be off sick
być na urlopie
start learning
be on holiday
wziąć (tydzień) urlopu
start learning
take (a week's) leave
wziąć dzień wolny
start learning
take a day off work
kryzys gospodarczy
start learning
economic crisis
zlikwidowanie miejsca pracy
start learning
job losses
emeryt
start learning
pensioner
emerytura(okres w życiu człowieka)
start learning
retirement
wczesna emerytura
start learning
early retirement
bezrobotny
start learning
unemployed/out of work
bezrobocie
start learning
unemployment
wysokie bezrobocie
start learning
high unemployment
niskie bezrobocie
start learning
low unemployment
zasiłek dla bezrobotnych
start learning
unemployment benefit
złożyć wypowiedzenie
start learning
resign
odejść na emeryturę
start learning
retire
być na zasiłku dla bezrobotnych
start learning
be on the dole
zamknąć firmę/sklep (zakończyć działalność)
start learning
close down a company/a store
zwolnić kogoś z pracy
start learning
fire sb/let sb go/sack sb/give sb the sack
rzucić pracę
start learning
give up/quit one's job
zbankrutować
start learning
go bankrupt
złożyć wypowiedzenie
start learning
hand in one's resignation
odejść z pracy
start learning
leave a job
stracić pracę
start learning
lose one's job
zwolnić kogoś z powodu redukcji etatów
start learning
make sb redutant
opiekun/opiekunka do dziecka
start learning
babysitter
zbieranie owoców
start learning
fruit picking
osoba zbierająca owoce
start learning
fruit picker
praca wakacyjna
start learning
holiday/summer job
ratownik/ratowniczka
start learning
lifeguard
dostawa pizzy
start learning
pizza delivery
praca sezonowa
start learning
seasonal work
kierownik obozu wakacyjnego
start learning
summer camp supervisor
przewodnik
start learning
tour guide
wolontariat
start learning
voluntary work
au pair
start learning
au pair

You must sign in to write a comment