Bank Accounts

 0    68 flashcards    Zuuuzolki
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
narastać
start learning
accrue
konto / rachunek
start learning
account
brzeg rzeki
start learning
bank
finansowy
start learning
financial
towarzyszyć
start learning
accompany
automatyczny
start learning
automatic
reklama
start learning
commercial
przesiadka
start learning
transfer
zdobyć
start learning
gain
obciąć
start learning
pare
wzrost / przyrost
start learning
increase
współczynnik / stawka za coś
start learning
rate
obecny
start learning
current
kredyt
Kupiliśmy samochód na kredyt.
start learning
credit
We bought a car on credit.
zawierać
start learning
include
wprowadzać
Chcielibyśmy wprowadzić nowy produkt w następnym miesiącu.
start learning
introduce
We'd like to introduce the new product next month.
prześlij dalej
Czy mógłbyś przesłać mi jego adres mailowy?
start learning
forward
Could you please forward me his email address?
zainteresowany
start learning
interested
obsługa w restauracji
start learning
service
powierzchnia
start learning
area
wydawać pieniądze
start learning
to spend money
opłata
start learning
fare/charge
karta kredytowa
start learning
a credit card
śledzić
start learning
track
umieścić swoje pieniądze w sejfie
start learning
put your money in the safe
rozwiązania finansowe
start learning
Financial Solutions
kontrolować
start learning
to control/monitor
natychmiast
start learning
immediately
zarejestrować się
start learning
to sign in
zapisać się
start learning
sign up
bezpośredni depozyt
start learning
Direct deposit
wypłata czekiem
start learning
payment by check
powiadomiony
start learning
informed/notified
przez
start learning
via
po prostu
start learning
simply
zapłacić później
start learning
pay later
zakres
start learning
range
cel
start learning
purpose
przejście
start learning
passage
wyjaśniać
start learning
explain
lista usług niedostępnych
start learning
list of unavailable services
klienci
start learning
customers
ogłaszać zapowiadać
start learning
announce
zasiłek
start learning
benefit
obciążenie
start learning
charge
zachować pieniądze
start learning
save money
bezpośrednio
start learning
directly
usunąć
start learning
remove
gwarancja
start learning
guarantee
chcę się upewnić
start learning
I want to make sure
Co miałeś na myśli?
start learning
What did you mean? What do you have in mind?
doskonały
start learning
excellent
które pasują do twojego biznesu
start learning
that fit your business
bank komercyjny
start learning
commercial bank
przelew
start learning
transfer
sprawdzanie kont
start learning
checking accounts
ogłoszenie
start learning
announcement
korzyść
start learning
advantage
oprocentowanie
start learning
interest rate
przekonać
start learning
to convince/to persuade
przedstawiać
start learning
to introduce
opłaty
start learning
fees
kredyty
start learning
loans
kredyty w rachunku bieżącym
start learning
overdrafts
przekroczenie stanu konta
start learning
an overdraft
możesz zamówić
start learning
You can order
rozwiązać problem
start learning
to work a problem out
nieść
start learning
carry

You must sign in to write a comment