badania kliniczne+słówka

 0    128 flashcards    nataliaklonskowska
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
expedited
start learning
przyspieszony
tripartite
start learning
trójstronny
guideline
start learning
wskazówka/ wytyczne
steering committee
start learning
Komitet Sterujący
gather
start learning
zbierać
reside
start learning
zamieszkać
marketed by
start learning
sprzedawane przez
clinical development
start learning
rozwój kliniczny
ensure
start learning
zagwarantować
periodic
start learning
okresowy
conversely
start learning
odwrotnie
safety data
start learning
bezpieczne dane
ordinarily
start learning
zwykle
thus
start learning
tak więc / tym samym
circumstances
start learning
okoliczności
precedents
start learning
precedensów
reagrd pre-marketing
start learning
(dotyczacy) przed wprowadzeniem do obrotu
broad
start learning
szeroki
pre-approval
start learning
przed zatwierdzeniem
previsions of this guidline
start learning
wytyczne przepisy
conjuction with
start learning
połączenie z
adverse events
start learning
zdarzenia niepożądane
although
start learning
mimo że / chociaż
pertain
start learning
dotyczyć
minor
start learning
mniejszy
untoward
start learning
przewrotny
occurance
start learning
Występowanie
therefore
start learning
zatem/ w zwiazku z tym
unfavorable
start learning
niekorzystny
unintended
start learning
niezamierzony
abnormal laboratory findings
start learning
nieprawidłowe wyniki badań laboratoryjnych
estamblished
start learning
ustanowiony
noxious
start learning
szkodliwy
regarding
start learning
w sprawie/ jezeli chodzi o
prophylaxis
start learning
profilaktyka
consent forms
start learning
formularze zgody
threaten life
start learning
zagrażający życiu
promply
start learning
natychmiast
ensure
start learning
zagwarantować
mild
start learning
łagodny
myocardial infarction
start learning
zawał serca
pose
start learning
pozować/poza
obligation
start learning
zobowiązanie / obowiązek
encompass
start learning
objąć/zawierać
prolongation
start learning
wydłużenie
incapacity
start learning
niewydolność
congenital
start learning
wrodzony
jeopardise
start learning
narazić
above
start learning
powyżej / nad / u góry
bronchospasm
start learning
skurcz oskrzeli
blood dyscrasis
start learning
dyskrazę krwi(zaburzenia składu krwi)
drug dependency
start learning
uzależnienie od narkotyków/leków
amended
start learning
zmienione
acute renal failure
start learning
ostra niewydolność nerek
subsequent
start learning
kolejny
interstital nephritis
start learning
śródmiąższowe zapalenie nerek
hepatitis
start learning
zapalenie wątroby
fulminant
start learning
piorunujący
imply cansality
start learning
sugerować przyczynowość
plansible relationship
start learning
związek planistyczny
suspected candality
start learning
podejrzenie o przyczynowość
ruled out
start learning
wykluczyć
invoked to
start learning
odwołany do
convey
start learning
przenieść
benefit-risk
start learning
stosunek korzyści do ryzyka
assessment
start learning
ocenianie/oszacowanie
sufficient
start learning
wystarczający
overall conduct
start learning
ogólne zachowanie
significant hazard
start learning
znaczące zagrożenie
carcinogenicity
start learning
rakotwórczość
time frames
start learning
ramy czasowe
fatal
start learning
śmiertelny
facsimile transmission
start learning
transmisja faksymilowa
sought
start learning
poszukiwane
submitted
start learning
przedłożone/przesłane
tabular
start learning
tabelaryczny
assumed
start learning
Zakłada się/przypuszczać
revised
start learning
Zmieniony/ ulepszony
misleading issues
start learning
wprowadzające w błąd kwestie
ambiguities
start learning
niejasności
expectedness
start learning
oczekiwanie
accordingly
start learning
odpowiednio
phlebitis
start learning
zapalenie żyły
intravenous (IV)
start learning
dożylnie (IV)
addendum
start learning
uzupełnienie
amend
start learning
zmiany/ modyfikować
batch number
start learning
Numer partii
onset
start learning
początek
outcome
start learning
wynik
sequelae
start learning
następstwa
statement of purpose
start learning
określenie celu
concomitant
start learning
towarzyszący
scope
start learning
zakres
renal or hepatic impairment
start learning
niewydolność nerek lub wątroby
feasible
start learning
wykonalny
cutoffs
start learning
Bezpieczniki/granice
crude
start learning
surowy
crude overview
start learning
ogólny przegląd
excreatory
start learning
wydalniczy
impairment
start learning
upośledzenie/osłabienie
steady-state
start learning
stan stabilny
sedating antihistamines
start learning
uspokajające leki przeciwhistaminowe
likelinhood
start learning
Prawdopodobieństwo
digoxin
start learning
digoksyna
general consideration
start learning
uwagi ogólne
derived from
start learning
pochodzą od(wywodzi się z)
facilities
start learning
udogodnienia
pertinent to
start learning
odnoszącymi się do
relevant
start learning
istotny / trafny
glossary
start learning
słownik
pertain
start learning
dotyczyć
indicate
start learning
wskazać
sake
start learning
wzgląd
brevity
start learning
zwięzłość
sufficient
start learning
wystarczający
explicitly stated
start learning
wyraźnie określone
cardinal logic
start learning
logika kardynalna
conducted
start learning
prowadzone
prompt
start learning
inspicjent/skłonić
confirmatory
start learning
potwierdzający
obviate
start learning
zapobiec
assess tolerance
start learning
ocenić tolerancję
targeted indication
start learning
ukierunkowane wskazanie
morbidity outcomes
start learning
wskaźniki zachorowalności
refine understanding
start learning
udoskonalić zrozumienie
condition targeted for treatment
start learning
stan ukierunkowany na leczenie
childbearing potential
start learning
potencjał rodzicielski
route of administration
start learning
droga podawania

You must sign in to write a comment