Back to school

 0    13 flashcards    hannajazgarska1c
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Pomona State School was established on 31 August 1897.
start learning
Państwowa Szkoła Pomona została założona 31 sierpnia 1897 r.
Private schools are allowed to expel students.
start learning
Szkoły prywatne mogą wydalać studentów.
These songs may be conveniently taught in a nursery school.
start learning
Te piosenki mogą być swobodnie nauczane w przedszkolu.
Some families choose to send their children to primary school at the age of 6.
start learning
Niektóre rodziny wysyłają swoje dzieci do szkoły podstawowej w wieku 6 lat.
Secondary school is the next step up from primary school.
start learning
Szkoła średnia jest kolejnym etapem po szkoły podstawowej.
The UK boarding school system is split into three levels.
start learning
System brytyjskich szkół z internatem jest podzielony na trzy poziomy.
Each religious school sets its own syllabus and its quality varies greatly.
start learning
Każda szkoła wyznaniowa ustala swój własny program nauczania, a jego jakość jest bardzo różna.
Head teacher often works with the governing body to decide the school's values.
start learning
Dyrektor szkoły często pracuje z organem zarządzającym, aby ustalić wartości szkoły.
Students, who want to study abroad for one term, have to ask their professors for admission letters.
start learning
Studenci, którzy chcą uczyć się za granicą na jeden semestr, muszą poprosić swoich profesorów o list polecający.
It is very important to assure safety of pupils during the trips.
start learning
Bardzo ważne jest zapewnienie bezpieczeństwa uczniom podczas podróży.
You have to revise tonight if you want to pass tomorrow.
start learning
Musisz powtórzyć materiał, jeśli chcesz jutro zdać.
Cheating in the exam may result in being expelled.
start learning
Oszukiwanie na egzaminie może skutkować wydaleniem.
He took this exam, but he failed it.
start learning
Podszedł do tego egzaminu, ale go oblał.

You must sign in to write a comment