B2 Unit 1 lesson 3

 0    20 flashcards    GochaZocha
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
unless
start learning
chyba że
whether
start learning
czy
provided
start learning
o ile; pod warunkiem, że
providing that
start learning
pod warunkiem, że
on condition that
start learning
pod warunkiem, że
compensation
It seems compensation is in order.
start learning
rekompensata, odszkodowanie
Wydaje się,że odszkodowanie jest w porządku.
disastrous
I had an absolutely disastrous holiday.
start learning
fatalny
Miałem absolutnie fatalne wakacje.
entitled
I believe I am entitled to a refund.
start learning
uprawniony
Wierzę, że jestem uprawniony do refundacji.
hazard
Growing levels of pollution represent a serious health hazard to the local population.
start learning
niebezpieczeństwo, ryzyko
Rosnący poziom zanieczyszczenia stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia mieszkańców.
inefficient
The restaurant staff were inefficient.
start learning
nieskuteczny, nieudolny
Personel restauracji był nieudolny.
refund
I feel I'm entitled to a full refund.
start learning
refundacja, zwrot pieniędzy
Uważam że jestem uprawniony do pełnego zwrotu pieniędzy.
regret
Sarah regrets not having researched the resort.
start learning
żałować
Sarah żałuje, że nie sprawdziła ośrodka.
stale
start learning
czerstwy
excursion
There are regular weekend excursions throughout the summer.
start learning
wycieczka, wypad, wyprawa
Przez całe lato odbywały się regularne łikendowe wypady.
incredible
start learning
niesamowity
maintenance
The swimming pools are under constant maintenance.
start learning
konserwacja, pielęgnacja
Baseny są pod stałą konserwację.
nagging
How far did she take her nagging?
start learning
zrzędliwy
Jak bardzo będzie zrzędziła?
nearby
He was taken to a nearby hospital.
start learning
pobliski
On został zabrany do pobliskiego szpitala.
sincere
My offer of help was sincere.
start learning
szczery
Moja oferta pomocy była szczera.
willing
There are always people willing to complain.
start learning
skłonny
Zawsze znajdą się ludzie skłonni do narzekania.

You must sign in to write a comment