B2 UI2-unit1-from book

 0    95 flashcards    GochaZocha
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
indifferent
The look on her face was indifferent.
start learning
obojętny (nie zainteresowany czymś, reagujący w obojętny sposób)
Spojrzenie na jej twarzy było obojętne.
campers
start learning
obozowicze, biwakowicze
holiday maker
Holiday resorts have plenty of options for holiday makers.
start learning
wczasowicz
Ośrodki wypoczynkowe mają mnóstwo opcji dla wczasowiczów.
get into debt
We don't need to get into debt by taking out a loan.
start learning
się zadłużać
Nie musimy się zadłużać, biorąc pożyczkę.
take out a loan
We don't need to get into debt by taking out a loan.
start learning
wziąć pożyczkę
Nie musimy się zadłużać, biorąc pożyczkę.
tempt
The luxury of having an indoor bathroom tempt me more.
start learning
kusić
Luksus posiadania łazienki w pomieszczeniu kusi mnie bardziej.
camp sites
Some camp sites have indoor bathroom facilities.
start learning
pola kempingowe
Niektóre pola kempingowe mają udogodnienia w postaci zabudowanych łazienek.
resort
Last year, we stayed at a 4 star hotel in a lovely resort.
start learning
ośrodek wypoczynkowy, ośrodek wczasowy
W ubiegłym roku, mieszkaliśmy w 4-gwiazdkowym hotelu w pięknym ośrodku wypoczynkowym.
credit cards
I don't like credit cards – the interest rate is so high on them.
start learning
karty kredytowe
Nie lubię kart kredytowych - stopa procentowa na nich jest tak wysoka.
to book
We need to book a hotel in Spain this week.
start learning
rezerwować
Musimy zarezerwować hoteli w Hiszpanii w tym tygodniu.
in advance
It says here you have to pay the full price in advance at the time of booking.
start learning
z góry (o płatności)
Tu jest napisane, że trzeba zapłacić pełną cenę z góry w momencie rezerwacji.
freely
We will have more money to spend freely when we are there.
start learning
dowolnie, swobodnie
Będziemy mieć więcej pieniędzy aby wydawać je swobodnie kiedy będziemy tam.
inefficient
Jack thinks the hotel service was inefficient.
start learning
nieudolny, niewydajny
Dżak uważa że obsługa hotelu była nieudolna.
efficient
Service was efficient.
start learning
wydajny, sprawny
Obsługa była sprawna.
superb
The hotel service was superb.
start learning
wyśmienity
Obsługa hotelu była wyśmienita.
acceptable
The hotel service was acceptable.
start learning
do przyjęcia
Obsługa hotelu była do przyjęcia.
charge
How much the bank charges for withdrawing money from a cash machine abroad? I don't want to pay the extra charges.
start learning
pobierać (np. opłatę, prowizję), obciążyć czyjś rachunek
Jak dużo bank pobiera za wypłacanie pieniędzy z bankomatu za granicą? Nie chcę płacić dodatkowych opłat.
stain
The carpet was full of different coloured stains.
start learning
plama
Dywan był pełen różnokolorowych plam.
thoroughly
The windows had been cleaned thoroughly.
start learning
dokładnie
Okna zostały dokładnie umyte.
inquiry, inquiries
making inquiries with a few different people.
start learning
zapytanie, zapytania
wykorzystanie informacji uzyskanych od kilku różnych ludzi.
top standard
The service was top standard.
start learning
najwyższy standard (poziom)
Obsługa była na najwyższym poziomie.
refund
start learning
zwrot pieniędzy, refundacja
speck
There was no speck of dust in the room.
start learning
odrobina (brudu), pyłek (kurzu)
Nie było odrobiny kurzu w pokoju.
adequate
Customer service was adequate.
start learning
odpowiedni
Obsługa klienta była odpowiednia.
world-wide
3 star hotels are identical world-wide.
start learning
na całym świecie
3-gwiazdkowe hotele są identyczne na całym świecie.
go over-the-top
The hotel went over-the-top with disinfectant.
start learning
przesadzić, nie mieć umiaru (w czymś)
Hotel mocno przesadził ze środkiem dezynfekującym.
save up
start learning
oszczędzać
low budget
start learning
niski budżet
money order
start learning
przekaz pieniężny
pay by card
start learning
płacić kartą
pay in cash
start learning
płacić gotówką
asleep
Within ten minutes, everyone was fast asleep.
start learning
we śnie (pogrążony we śnie)
W ciągu dziesięciu minut, wszyscy byli głęboko pogrążeni we śnie.
fall asleep
I fell asleep watching TV.
start learning
zasnąć
Zasnąłem, oglądając telewizję.
sewage
start learning
ścieki, nieczystości
bed clothes
start learning
pościel
housekeeping
I had to phone reception and ask housekeeping to come and clean it up!
start learning
administracja
Miałem telefonować do recepcji i poprosić administrację o przyjście i posprzątanie tego!
loads
I've heard he earns loads of money.
start learning
mnóstwo
Słyszałem, ze on zarabia mnóstwo kasy.
withdraw
You can go the ATM and withdraw some more cash.
start learning
wypłacać (pieniądze z konta lub bankomatu)
Możesz pójść do bankomatu i wypłacić trochę więcej gotówki.
ATM
You can go the ATM and withdraw some more cash.
start learning
bankomat
Możesz pójść do bankomatu i wypłacić trochę więcej gotówki.
matter
It's a different matter completely!
start learning
sprawa
To zupełnie inna sprawa!
spend a penny
use the toilet
start learning
skorzystać z toalety
idiom
poolside area
start learning
Obszar przy basenie
cash machine
start learning
bankomat
attitude
You have changed your attitude about money.
start learning
postawa/podejście
Zmieniłeś swoje podejście do pieniędzy.
pop out
start learning
wyskoczyć
take place
start learning
mieć miejsce, zdarzyć się
sewage plant
So few travel guides mention the sewage plant.
start learning
oczyszczalnia ścieków
Więc kilka przewodników wspomnia oczyszczalnię ścieków.
pay back
You can pay back the loan over a period of three years.
start learning
oddawać pieniądze, spłacać
Możesz spłacić kredyt w ciągu trzech lat.
put up
A local businessman has put up the £500 000 needed to save the club.
start learning
dostarczać, przeznaczać (pieniądze)
Miejscowy biznesmen przeznaczył 500 000 £ potrzebne, aby ocalić klub.
rainy day
That's money for a rainy day.
start learning
czarna godzina
To pieniądze na czarną godzinę.
owe
start learning
zawdzięczać
own
I had to see it with my own eyes.
start learning
własny
Musiałem to zobaczyć na własne oczy.
stressed out
Don't get so stressed out!
start learning
zestresowany
Nie stresuj się tak!
under construction
It would be fine if the hotel facilities were like in the brochure but everything is still under construction!
start learning
w budowie
Byłoby dobrze, gdyby obiekty hotelowe były jak w broszurze ale wszystko jest jeszcze w budowie!
stale
It turned out the hotel restaurant had served stale bread.
start learning
czerstwy
Okazało się,że hotelowa restauracja serwowała czerstwy chleb.
health hazard
I'm afraid that your restaurant is a health hazard.
start learning
zagrożenie dla zdrowia
Obawiam się, że restauracja stanowi zagrożenie dla zdrowia.
harsh
harsh, harsher, the harshest
To my thinking you were a bit too harsh.
start learning
surowy, nieprzyjemny (o osobie)
Moim zdaniem byłeś zbyt surowy.
be in order
It seems compensation is in order.
start learning
być w porządku
Wydaje się,że odszkodowanie jest w porządku.
nag
How far did she take her nagging?
start learning
gderać, zrzędzić
Jak dalece ona zabrnie w swoim zrzędzeniu?
arise
Here are a few of my tips on how to enjoy yourself if problems arise.
start learning
powstawać, pojawiać się (o problemie, trudnej sytuacji)
Oto kilka moich wskazówek, jak bawić się dobrze, jeśli pojawią się problemy.
suite
A suite would normally resemble a luxurious apartment.
start learning
apartament (w hotelu)
Apartament zwykle przypomina luksusowe mieszkanie.
resemble
A suite would normally resemble a luxurious apartment
start learning
przypominać (być podobnym do czegoś)
Apartament zwykle przypomina luksusowe mieszkanie.
massage
start learning
masaż
state
The cuisine was in a sorry state.
start learning
stan (w jakimś coś się znajduje)
Kuchnia była w opłakanym stanie.
make a complaint
I wish to make a complaint. I have a complaint to make.
start learning
wnieść skargę, złożyć reklamacje
Chciałabym złożyć reklamacje.
appalling
shocking; extremely bad
The prisoners were living in appalling conditions.
start learning
ekstremalnie złe (np. o warunkach gdzieś)
shocking; extremely bad
Więźniowie żyli w ekstremalnie złych warunkach.
sort
start learning
rodzaj
sort out
start learning
uporządkować, rozwiązać (problem),
cutlery
start learning
sztućce
double bed
start learning
łóżko podwójne
fork
start learning
widelec
disturb
She claimed I would disturb other holiday makers.
start learning
przeszkadzać
Twierdziła, że będę przeszkadzać innym wczasowiczom.
prompt
I look forward to receiving a prompt reply.
start learning
bezzwłoczny, natychmiastowy
Czekamy na bezzwłoczną odpowiedź.
dining hall
He was not able to make use of the dining hall.
start learning
stołówka
Nie był w stanie skorzystać ze stołówki.
exorbitant
The prices of the dishes were exorbitant.
start learning
wygórowany, przesadny
Ceny dań były wygórowane.
lobster
start learning
homar
run riot
synonym: rampage; (of people) to behave in a way that is violent and/or not under control
They let their kids run riot.
start learning
szaleć
synonym: rampage; (of people) to behave in a way that is violent and/or not under control
Pozwolili swoim dzieciom szaleć!
decent
If you prefer to get decent service... stay away!
start learning
porządny, przyzwoity (wystarczająco dobry)
Jeśli wolisz, aby uzyskać przyzwoitą obsługę ... trzymaj się z dala!
bond
Their bond is rock solid.
start learning
więź (np. między ludźmi)
Ich więź jest solidna jak skała.
siblings
The siblings have a strong bond.
start learning
rodzeństwo
Rodzeństwo ma silną więź.
catch somebody red-handed
The police caught the thief red-handed.
start learning
złapać kogoś na gorącym uczynku
Policja złapała złodzieja na gorącym uczynku.
time flies
Time flies when you are having fun.
start learning
czas leci
Czas leci, kiedy dobrze się bawisz.
complexions
start learning
karnacja
disruptive
The maid was extremely disruptive.
start learning
uciążliwy
Pokojówka była bardzo uciążliwy.
platter
start learning
talerz
chilly
It's a bit chilly this evening.
start learning
chłodno
Ten wieczór jest trochę chłodny.
cardigan
Fetch me a cardigan, please.
start learning
sweter rozpinany
Przynieś mi rozpinany sweter, proszę.
napkin
start learning
serwetka
take away
This glass is filthy! Could you take it away and bring me a clean one?
start learning
zabierać
Ta szklanka jest brudna! Czy możesz ją zabrać i przynieść mi czystą?
shellfish
start learning
skorupiaki
hectic schedule
start learning
gorączkowy harmonogram
mussels
start learning
małże
prawns
start learning
krewetki
squid
start learning
kalmar, kałamarnica
seafood
start learning
owoce morza

You must sign in to write a comment