B2 ciąg dalszy

 0    103 flashcards    asidorowicz91
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
utrzymywać
start learning
retain
kluczowa posada
start learning
key vacancy
inwestować w
start learning
invest in
wybrać aplikanta
start learning
appoint
zatrudnialność
start learning
job mobility
awansować
start learning
promote
przenieść do innej pracy
start learning
redeploy
wymiana pracowników
start learning
staff turnover
rozwój pracowników
start learning
staff development
poradzić sobie
start learning
get on
możliwość
start learning
ability
zaopatrywać
start learning
resource
zwolnić
start learning
make redundant
czasowe zatrudnienie
start learning
temporary secondment
biurokracja
start learning
red tape
bariera
start learning
glass ceiling
udziałowca
start learning
shareholder
sieć kontaktów
start learning
network of contacts
przeniesienie w obrębie firmy
start learning
sideways move
pójść na emeryture
start learning
take retirement
podsumować
start learning
summarize
osoba od wsparcia biznesowego
start learning
business angel
ryzyko
start learning
stake
pochwała
start learning
praise
zwrot z inwestycji
start learning
return on investment
luka na rynku
start learning
gap in the market
biznes plan
start learning
business plan
wsparcie biznesowe
start learning
venture capitalist
wsparcie finansowe
start learning
financial backing
kapitał początkowy
start learning
start-up capital
obrót
start learning
turnover
pożyczka
start learning
loan
model biznesowy
start learning
business model
niedorzeczny
start learning
ridiculous
mieć dostęp do
start learning
have access to
połączyć z
start learning
connect to
skupić się na
start learning
focus on
oddziaływać z
start learning
interact with / combine with
mieć wpływ na
start learning
have an impact on
być zamieszanym w
start learning
be involved in
finansować
start learning
subscribe to
współpracować z
start learning
collaborate with
integrować z
start learning
integrate with
komunikować się z
start learning
communicate with
uważać na
start learning
give attention to
dołączyć do
start learning
join to
komunikatywny
start learning
communicative
analizować
start learning
analyse
analityk
start learning
analyst
analiza
start learning
analysis
analityczny
start learning
analytical
ochotnik
start learning
volunteer
ochotniczy
start learning
voluntary
innowator
start learning
innovator
innowacyjny
start learning
innovative
konsultować się
start learning
cunsult
ekonomiczny
start learning
economical
ekonomista
start learning
economist
rozwój
start learning
development
uczestnik
start learning
participant
sprzeciwiać się
start learning
resist
reagować
start learning
react
mieć wpływ
start learning
affect
akceptować
start learning
accept
oponować
start learning
oppose
przystosować się
start learning
adapt
ćwiczyć
start learning
try out
przyjąć, wziąc na siebie
start learning
put on
akceptować
start learning
take on
wprowadzić
start learning
bring in
poradzić sobie
start learning
deal with
opuścić
start learning
drop out
zbaczać
start learning
digress
wrogość
start learning
hostility
wrogi
start learning
hostile
antagonistyczny
start learning
antagonistic
oporny
start learning
resistant
otwarty
start learning
receptive
zaangażowany
start learning
committed
niezdecydowany
start learning
ambivalent
urażony
start learning
resentful
gorliwy
start learning
keen
pełen obaw
start learning
apprehensive
nieznacznie, marginalnie
start learning
fractionally
trochę ponad
start learning
just over
trochę poniżej
start learning
slightly less than
około
start learning
somewhere in the region of
w przybliżeniu
start learning
approximately / roughly
istotnie, zasadniczo
start learning
substantially
formalny
start learning
formal
hierarchiczny
start learning
hierarchical
bezklasowy
start learning
egalitarian
ostrożny
start learning
cautious
wspólny
start learning
collectivist
surowy
start learning
strict
być świadomym
start learning
aware of
dopasować się do
start learning
adjust to
poinfomować o
start learning
inform about
być tolerancyjnym wobec
start learning
tolerant of
szanować
start learning
respectful of
być obeznanym z
start learning
familiar with
być wrażliwym na
start learning
sensitive to
poufne informacje
start learning
low-down

You must sign in to write a comment