At work - W pracy

 0    26 flashcards    Mother knows best
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
kończyć pracę o 17:00
start learning
finish work at 5 p.m.
zdobyć doświadczenie
start learning
gain experience
mieć pracę
start learning
have a job
praca wakacyjna
start learning
holiday job
uczyć się czegoś
start learning
learn sth
uczyć się o czymś
start learning
learn about sth
uczyć sie coś robić
start learning
learn to do sth
spotykać się z ludzmi
start learning
meet people
spotkanie
start learning
meeting
praca fizyczna
start learning
physical work
umiejętności praktyczne
start learning
practical skills
pracować (osiem) godzin dziennie
start learning
work (eight) hours a day
pracować za granicą
start learning
work abroad
pracować samodzielnie / w zespole
start learning
work alone / in a team
pracować w firmie
start learning
work for a company
pracować w domu
start learning
work from home
pracować w pełnym wymiarze czasu pracy
start learning
work full-time
pracować w niepełnym wymiarze czasu
start learning
work part-time
ciężko pracować
start learning
work hard
pracować w supermarkecie
start learning
work in a supermarket
pracować do późna
start learning
work long hours
pracować od dziewiątej do siedemnastej
start learning
work nine to five
pracować na zewnątrz
start learning
work outside
pracować z ludźmi / dziećmi / dorosłymi / w rachunkowości
start learning
work with people / children / adults / numbers
pracować fizycznie
start learning
work with your hands
dzień roboczy
start learning
working day

You must sign in to write a comment