0 Person likes this. Give a Like!

Mother knows best Mother knows best

I started using VocApp 2518 days ago. I have 751 study days, and my study streak is 7 days. I am the author of 175 lessons. The date of my last visit is 2019-12-07 12:41:08.

Flashcards created by me


SHOPS
SERVICES
TRANSPORT - wyrażenia
FOOD - różne
Moja lekcja
ANIMALS
bank 1
1e
TV and MEDIA
FOOD - dairy products
Materiały budowlane
Moja lekcja
dwór
tata
Czasowniki z à
Je me presente
Ubrania
Harry Potter: The Dusrleys Departing
Other
Other:-)
Le travail
Le petit Nicolas
korzeniewski
1 CZŁOWIEK - dane personalne
1b
Telling the time
Moja lekcja
Czasowniki złożone Phrasal verbs
Le caractère - la personnalité
Wklejka nr 5 - Acetylen
2.3 Różne
My collection
Adjectives - Przymiotniki
Music and Musical Instruments - Muzyka i instrumenty muzyczne
Books and films - Książki i filmy
Family and friends - Rodzina i przyjaciele
Everyday life - Życie codziennie
Time expressions - Określenia czasu
Adverbs of frequency - Przysłówki częstotliwości
Work - Praca
Other - Inne
Fruit and Vegetables - Owoce i warzywa
Dairy - Produkty mleczne
Meat and fish - Mięso i ryby
Drinks - Napoje
Other products - Inne produkty
Dishes - Potrawy
Containers - Pojemniki, opakowania
Preparing food - Przygotowywanie jedzenia
Food adjectives - Przymiotniki opisujące jedzenie
Shopping - Zakupy
Restaurants - Restauracje
Other - Inne
Travelling & Verb phrases
Jobs - Zawody
Workplaces - Miejsca pracy
At work - W pracy
Job duties - Obowiązki pracownicze
People at work - Ludzie w pracy
Lessoon 2 - He's a vet
Lesson 2 - Pumpkin Farm
Money - Pieniądze
Adjectives to describe work and jobs - Przymiotniki opisujące pracę i zawody
Voluntary work - Wolontariat
Other - Inne
What the body does - mimika, gesty, poruszanie się
Parts of the head and face - Części głowy i twarzy
Age - Wiek & Appearance - Wygląd
Personality and emotions - Osobowość i emocje
Clothes and accessories - Ubrania i akcesoria
Adjectives describing clothes and style
Fashion - Moda
Interests - Zainteresowania
Life events - Wydarzenia z życia
Other - Inne
Lesson 2 - What's the weather like in autumn?
School subjects - Przedmioty szkolne
Classroom objects - Przedmioty w sali lekcyjnej
People at school - Ludzie w szkole
Places at school - Miejsca w szkole
Types of schools & Higher education
School activities - Zajęcia w szkole
School trips - Wycieczki szkolne
Sports - Dyscypliny sportu
Music - Muzyka
Verbs and phrases about school - Czasowniki i zwroty dotyczące szkoły
Other - Inne
1C Numbers
h
0.2 Fun and Games
U3 Means of transport
DODATKOWE STR. 20, 38, 56
DODATKOWE PRZEDMIOTY LEKCYJNE
U7 Types of TV and TV programmes
TV shows
Video blogging
Talking about celebrities
Reporting verbs
Extreme adjectives
czasowniki nieregularne
Other
słówka na kartkówkę 14.10
U8 Personality and emotions
Lesson 1.1
Lesson 1.2
Lesson 1.3 Terminy matematyczne
Czasowniki pol-ang
Tom and Prince Edward
Lesson 1.2 & Lesson 1.3
2019.11.08
2019-11-12
Dane personalne
Częsci ciała
Styl
Ubrania
Buty i akcesoria
Przymiotniki
Czasowniki
Zwroty
Przymiotniki _ wygląd zewnetrzny
Budowa ciała
Włosy
Inne słowa i zwroty
Cechy charakteru
Przymiotniki _Cechy charakteru
Czasowniki
Zwroty
2.1
2.2
2,3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
2.19
2.20
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.2 Przymiotniki opisujące pracę
3.3. W poszukiwaniu pracy
3. Czasowniki i zwroty
3.16
3.17
3.18
3.19
3.10
Czasowniki
2019-11-14
Pracownicy
W pracy + czasowniki + zwroty
Urlopy i zwolnienia
Brak zatrudnienia
Praca dorywcza
2019-12-03
2019-12-04
2019-12-04 Czasowniki nieregularne

You must sign in to write a comment