at work........

 0    31 flashcards    matisen2605azs
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
przygotowanie
start learning
arrangement
najszybciej jak to możliwe
start learning
at your earliest convenience
lokale biurowe
start learning
business premises
kariera
start learning
career
polityka firmy
start learning
company policy
potwierdzić
start learning
confirm
kontrakt, umowa
start learning
contract
koordynować
start learning
coordinate
nieprzekraczalny termin
start learning
deadline
procedury dyscyplinarne
start learning
disciplinary procedures
kierownictwo
start learning
executive
stawiać czoło
start learning
face
zostać zwolnionym
start learning
get the sack
obchodzić się z
start learning
handle
praktyczne doświadczenie
start learning
hands-on experience
przewaga
start learning
head start
usprawniający pracę
start learning
labour-saving
długość umowy
start learning
length of contract
zarządzanie
start learning
management
firma on-line
start learning
online company
przezwyciężać
start learning
overcome
presja
start learning
pressure
perspektywa awansu
start learning
promotion prospect
zapewnić
start learning
provide
recepcja
start learning
reception
zrezygnować
start learning
resign
rozpocząć działalność
start learning
set up
wesprzeć
start learning
support
bez nadzoru
start learning
unsupervised
praca społeczna
start learning
voluntary work
mieć nienormowany czas pracy
start learning
work flexible hours

You must sign in to write a comment