assessment report

 0    20 flashcards    Monika1980
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Celem tego raportu jest ocena
start learning
The aim of this report is to assess...
stosowność, nadawanie się do czegoś
start learning
the suitability of... for...
kurs, w którym ostatnio brałam udział, jeśli chodzi o lokalizację, zakwaterowanie, wyżywienie, trening, udogodnienia itp.
start learning
the course I have recently taken part in concerning its location, accommodation, board, trainings, facilities, etc.
oddział, biorąc pod uwagę dobre i złe strony oraz zrobienie rekomendacji
start learning
the unit concerning its good and bad points and making recommendation
przygotowanie czegoś do
start learning
the preparation of ... for...
ile zostało zrobione i ile jest do zrobienia biorąc pod uwagę
start learning
how much has already been done and how much is left to be done concerning
byłoby wskazane
start learning
it would be advisable to...
Moja rekomendacja jest
start learning
My recommendation is that
wnioskując
start learning
to conclude
w konkluzji
start learning
in conclusion
aby podsumować
start learning
to sum up
pomimo drobnych problemów
start learning
despite minor problems
pomimo, że pewne rzeczy nie są zrobione, to jest to dobre miejsce
start learning
although there are some things undone it is a good place
większość rzeczy jest już zrealizowane
start learning
the majority of thing have already been arranged
będzie zaprezentowane
start learning
will be presented
będzie zorganizowane
start learning
will be organised
będzie przygotowane
start learning
will be prepared
powinno być dostępne
start learning
should be available
budynki powinny zostać wyremontowane
start learning
the building should be redecorated
więcej pieniędzy powinno być zainwestowane
start learning
more money should be invested in...

You must sign in to write a comment