informative reports

 0    15 flashcards    Monika1980
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
celem tego raportu jest opisanie
start learning
the purpose of this report is to describe...
wydarzenia, które zdarzyło się... jeśli chodzi o czas, miejsce, zaangażowanych ludzi, rany, straty
start learning
the event, which happened... concerning its time, place, people involved, injuries, damages
celem tego raportu jest zaprezentowanie spotkania
start learning
the aim of this report is to present the meeting
zgodnie z prośbą, jest to raport dotyczący...
start learning
as request, this is a report concerning the matter of
poniższa informacja podsumowuje wydarzenia, które miały miejsce
start learning
the information below summarises the events which took place
ten raport zawiera szczegóły
start learning
this report contains the details of...
kiedy konwój jechał do miejsca przeznaczenia ostatnia ciężarówka została zaatakowana przez nieznanego wroga
start learning
while the convoy was driving towards its destination the last truck was attacked by the unknown enemy
kiedy jadłam śniadanie w kantynie, dwóch oficerów zaczęło walczyć
start learning
while I was having breakfast in a military canteen two officers started fighting
dwóch żołnierzy zostało poważnie rannych
start learning
two soldiers were seriously injured
2 ludzi zostało zabitych
start learning
two people were killed
aby poprawić sytuację i uniknąć podobnych zdarzeń w przyszłość
start learning
to improve the situation and to avoid such events in the future
ogólnie mówiąc
start learning
generally speaking
żołnierze powinni być ukarani
start learning
the soldiers should be punished
powinno się wprowadzić więcej patroli
start learning
more patrols should be introduced
pierwsza pomoc powinna być udzielana bardziej efektywnie
start learning
the first aid should be applied more efficiently

You must sign in to write a comment