Artykuł Faceebok

 0    74 flashcards    lack
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
porlale społecznościowe
start learning
Social Networking Sites
zmieniać
start learning
evolve
koledzy z pracy
start learning
colleagues
służyć
start learning
to serve
układ strony
start learning
layout
być uważanym za
start learning
be consider
nadmiernie
start learning
excessively
w pewnym stopniu
start learning
to some extent
odpowiadać
start learning
reply
cel
start learning
purpose
równy
start learning
even
większość
start learning
a majority
pociągać ludzi
start learning
drives people
ciągłe sprawdzanie
start learning
Constant checking
połączenie
start learning
connection
społeczne zwierzęta
start learning
Social animals
bardzo ciekawi
start learning
extremely curious
zdrowie psychologiczne
start learning
psychological health
skutecznie
start learning
consequently
szukać
start learning
seeking
ustanowienie
start learning
establishment
minimalny wysiłek
start learning
minimal effort
zaplanować
start learning
designed
obarczać
start learning
tagge
potrzeba na łączeniu się z innymi
start learning
universal need for human relation
siła napędowa
start learning
driving force
wzmocnienie własnego ego
start learning
need for ego enhancement
potencjalny motyw
start learning
potential theme
rozważania
start learning
considerations
niechętni do przyznawania sie
start learning
unwilling to admit
uzewnątrznienie się
start learning
self-expression
podążąć
start learning
follow
odpowiedzieć
start learning
response
zadowolenie
start learning
satisfied
ściągnięcie
start learning
loading
zachęcający
start learning
enhancing
komentarze
start learning
comments
pozdrowienia
start learning
compliments
nagrodzeni
start learning
rewarded
uznanie
start learning
appreciaton
wzmocnienie
start learning
reinforcement
kuszący
start learning
tempting
wyjaśniać
start learning
explain
pozwalać
start learning
allow
uciekać
start learning
escape
na przykład
start learning
for instance
dołączyć
start learning
join
celebryci
start learning
celebrities
tymczasowa ucieczka
start learning
Temporary escape
żywiołowy
start learning
lively
zaprzeczalnie
start learning
undeniably
czynnik
start learning
factor
poczucie samotności
start learning
loneliness/feeling forlorn
doświadczenie
start learning
experience
brak
start learning
the lack of
zmuszać
start learning
force
zapewnić szybka ulgę
start learning
provide quick relief
samotność
start learning
loneliness
zastępować
start learning
subsitutes
naiwne
start learning
naive
walczyć
start learning
to fight
wręcz przeciwnie
start learning
on the contrary
poprawić
start learning
lead
gorszej
start learning
deeper
istnieć
start learning
to exist
borykać się
start learning
struggle
pozbywać się problemów
start learning
untrcubled
chętni
start learning
willing
skoczyć do
start learning
jump in
zdefermowane
start learning
digitalized
spełnienie
start learning
fulfillment
zamiast
start learning
instead of
w przeciwnym razie
start learning
otherwise
cenny skarb
start learning
a precious

You must sign in to write a comment