ARTICLE 10 things you can do to literally change your brain

 0    50 flashcards    onipsee
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
wrodzony
Przywykliśmy sądzić, że inteligencja jest wrodzona.
start learning
innate
We used to think that intelligence is innate.
dosłownie
start learning
literally
być na coś skazanym przez całe życie
start learning
to be stuck with sth for life
lepsze, głębsze wyobrażenie
start learning
deeper insight
tajemniczy
start learning
mysterious
oczywiste powody
start learning
obvious reasons
mózgowy
start learning
cerebral
według czegoś, zgodnie z czymś
start learning
according to sth
przeprowadzone badanie
start learning
a study conducted
uwalniać
ćwiczenia fizyczne uwalniają substancje w mózgu, które sprawiają, ze czujemy się szczęśliwi.
start learning
to release
exercise release chemicals in the brain that make us feel happy
niezbędny, podstawowy
sen jest podstawową czynnością
start learning
essential
Sleep is an essential activity
sen jest wzmacniający, pokrzepiajacy
start learning
sleep is restorative
brak czegoś, niedostatek
start learning
a lack of sleep can be really bad
badacze nadal borykają się z wytłumaczeniem dlaczego śpimy
start learning
researchers still STRUGGLE to understand why we sleep
obelga
problem ze składną wypoweidzą
start learning
slur
slurred speach
pobudzać, zwiększać, poprawiać
start learning
to boost of
z grubsza, mniej więcej
start learning
roughly
wygodny, przytulny
start learning
cozy
obwiniać
start learning
blame
niepokój
start learning
anxiety
strach
start learning
fear
boczny, lateralny
start learning
lateral
całkowicie, ogólnie
start learning
overall
ziarno
start learning
seed
kop energetyczny, zasztrzyk energii
start learning
jolt of energy
dopóki, aż
start learning
until
czujność
start learning
alertness
krwioobieg
start learning
bloodstream
precyzyjność
start learning
accuracy
symptomy odstawienia
start learning
withdrawal symptoms
z czasem
start learning
over time
wyzwalać, uruchamiać
start learning
trigger
nastrój
start learning
mood
ponury
start learning
brooding
wielozadaniowość
start learning
Multitasking
nieudolny, nieporadny
start learning
incapable
zamiast, natomiast
start learning
instead
zaledwie, jedynie
start learning
merely
przełączyć z powrotem
start learning
switch back
naprzód, dalej
start learning
forth
zwiastun (os. przekazująca informację)
start learning
bearer
zmieniać przewody elektryczne
start learning
rewire
ścieżka, przejście, sieć nerwów
start learning
pathway
czas, okres skupienia uwagi
start learning
attention span
znacznie, w znacznym stopniu
start learning
considerably
spowalniać
start learning
to stunt
przeglądarka internetowa
start learning
web browser
przyczyniać się do czegoś
Robert przyczynił się do mojego sukcesu.
start learning
contribute to something
Robert has made for my success.
zaszkodzić
start learning
impare
w ten sposób
start learning
thereby

You must sign in to write a comment