Are there any intelligent 10/10 left on the Earth?

 0    33 flashcards    ewciamierzwa9309
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
oszczędności
start learning
savings
10 razy dziennie
dla 10/10 mogę zmieniać skarpetki kilka razy dziennie
start learning
ten times PER day / ten times A day.
for 10/10 I can change my socks several times per day
najlepsza dziewczyna jaką KIEDYKOLWIEK widziałem
start learning
the best girl I have EVER seen
potrafiłem / nie potrafiłem
start learning
I could / couln't
być dobrym w...
Jestem naprawdę dobry w śpiewaniu piosenek Krzysztofa Krawczyka
start learning
be good AT...
I'm very good at singing Chistopher Krawczyk's songs.
lubię spędzać czas z...
start learning
I enjoy spending time with... (my favourite teacher <3 )
chciałbym mieć tatuaże, jak K.K.
start learning
I would like to have tattoos, like Christopher K.
obiecałem pomóc w
start learning
I promised to help...
Jack promised me to be nice to Paulina
zamierzam...
Tata pani Eweliny zamierza znaleźć sprawcę gołębiowej katastrofy.
start learning
I'm going to...
Mrs Ewelina's father is going to find the person responsible for pidgeon's catastophy.
odpowiedzialny za...
start learning
responsible for...
Mr Duck, who runs the goverment, is 100% sure that Russians are responsible for Smolensk.
czy zostały jeszcze mądre 10/10 na ziemi?
start learning
Are there any intelligent 10/10 LEFT on the Earth?
polegać na kimś.
Sebix to dobry kumpel. Zawsze mogę na nim polegać. Wiem, że zawsze znajdzie czas żeby naprawić mojego golfa.
start learning
rely on somebody.
Sebix is a real friend. I can always rely on him. He always finds time to repair my golfik.
dwóch mężczyzn 10/10
start learning
Two men 10/10
co najmniej
start learning
at least...
You can come for a party under one condition, you have to take with at least 8/10.
przez przypadek
start learning
by accident, by chance
zgoda, pozwolenie
start learning
permission
chusteczki, tkanka
start learning
tissue
zamierzam
start learning
I'm going to...
I'm going to go to economic school because there are the most good-looking girls in Opole.
zgadnij co!
start learning
Guess what!
Guess what! Jack has finally picked up a girlfriend. <3
właśnie / dopiero co.
właśnie skończyłem robić jedne fiszki a pani Ewelina znowu dodała następne ;/
start learning
just / already.
I have just finished doing fishki and Mrs Evelina has added new ones :/
stado dzików
start learning
herd of wild boars
zachód słońca
Gdybym miał dziewczynę, zabierałbym ją na piękne zachody słońca.
start learning
sunset
If I had a girlfriend, I would take her for beautiful sunsets. But I don't have... yet!
świt
start learning
dawn
różne rodzaje
są różne rodzaje dziewczyn: strączki, kartofelki i trufelki
start learning
various types of...
There are various types of girls: "strąks", potatoes and truffles.
Jaka szkoda!
start learning
what a pity!
martwić się, troszczyć
start learning
care about,
I care about you </3
mieć wpływ
Nie mam wpływu na to, że jestem taki boski.
start learning
have influence on
I don't have influence on that I am so amazing.
pomóc komuś w czymś,
start learning
give somebody a hand
wierny komuś/czemuś
start learning
faithful to someone / something.
Andrzej is fatihful to his one and only football club. FOR EVER
sprawa życia lub śmierci
start learning
matter of life or death,
Sorry for a moment, I have to pick up the phone. It's a matter of life or death!!! -Is Paulina calling?
dokonać życiowego wyboru
start learning
make a life choice
mieć wątpliwości
start learning
have doubts
mądrość, mądrze
start learning
wisdom / wisely

You must sign in to write a comment