AP MF5 WL U4

 0    175 flashcards    aleksandra0818
download mp3 print play test yourself
 
Question
Answer

obfitość

obfity

accomplish
start learning
osiągnąć

accomplished
start learning
znakomity

accomplishment
start learning
osiągnięcie

add to sth
start learning
zwiększyć coś

awansować, postęp

advantage sb
start learning
sprzyjać komuś

aerodynamic
start learning
aerodynamiczny

dostatek

zamożny

zmieniać

alternate (v)
start learning
wymieniać

alternate (n)
start learning
zamiennik

alternative
start learning
alternatywa

między, wśród

pozorny, widoczny, oczywisty

approach (n)
start learning
podejście, metoda

approach sth
start learning
zbliżać się do czegoś

approachable
start learning
przystępny

arguably / presumably
start learning
prawdopodobnie

as a matter of fact
start learning
faktem jest, że / właściwie

ascendancy [remain in the ascendancy]
start learning
ascendancy [zachować przewagę]

dominujący

assimilate
start learning
przyswoić

attach a file/photo
start learning
dołączyć plik / zdjęcie

autentyczny

authenticity
start learning
autentyczność

świadomy

świadomość

backlash against sth
start learning
ostry sprzeciw wobec czegoś

poprawić

bookmark a website/homepage
start learning
dodac stronę internetową / stronę główną do zakładek

bring out / release
start learning
wydać, wprowadzić na rynek

capitalise on sth
start learning
czerpać korzyści z czegoś

nieostrożny, niedbały

carelessness
start learning
niedbalstwo / nieostrożność

kaseta

taniej, obniżyć wartość, deprecjonować

come into prominence
start learning
nabrać znaczenia

commercial flop
start learning
klapa finansowa

złożony, kompozytowy

compromise sth for convenience
start learning
narazić coś na szwank dla wygody

zwięzły

consistency
start learning
spójność, konsystencja

consistent
start learning
zgodny, spójny, konsekwentny

contactless debit card
start learning
zbliżeniowa karta debetowa

prawa autorskie

wskazówka, znak sygnał

current-day
start learning
obecny, dzisiejszy

spadek (np. cen)

dependable
start learning
niezawodny

powstrzymać, zniechęcić

oddany

wytrwałość, pilność, pracowitość

pracowity

Pobieranie

download an app/an attachment
start learning
pobrać aplikację / załącznik

downturn in sth
start learning
spadek czegoś

draw the line
start learning
wyznaczyć granicę

effectiveness
start learning
skuteczność

enhance performance/interest
start learning
Zwiększenie wydajności / zainteresowanie

enjoy a resurgence
start learning
odrodzić się, wrócić do łask

powiększenie

wzbogacać

enterprise
start learning
przedsiębiorstwo, przedsięwzięcie

wymazać

ever-better
start learning
coraz lepiej

exercise bike
start learning
rower treningowy

wydać

koszt / wydatek

obszerny, znaczny, duży

fall by the wayside
start learning
skapitulować, wypaść z rynku

grono fanów

fibreglass
start learning
włókno szklane

formerly exclusive
start learning
dawniej ekskluzywny

from scratch
start learning
od zera

fuel improvements
start learning
napędzac wprowadzanie ulepszeń

sztuczka, trik

give way to sth
start learning
ustąpić miejsca czemuś


herald the arrival of sth
start learning
zwiastować nadejście czegoś

hold sth/sb in esteem
start learning
cenić coś/kogoś


ignorancja / brak wiedzy

nieświadomy, niedouczony

ignorować

w pewnym sensie

inanimate object
start learning
przedmiot nieożywiony

incremental gain
start learning
stopniowy przyrost

w rzeczy samej / istotnie

industry standard
start learning
branżowy standard

pomysłowość

interestingly, .../curiously,...
start learning
Co ciekawe,...

nieszczelność, dostać się do środka

legitimacy
start learning
prawowitość, zasadność

legitimate
start learning
prawowity / prawowi

legitimise
start learning
usankcjonować, uzasadnić

log on to Fb/ a wi-fi network
start learning
zalogować się na FB / z siecią Wi-Fi

mainstream
start learning
głównego nurtu

make strides
start learning
uczynić postępy

manageable
start learning
wykonalny

okazywać, jawny, wyrażny

manifestation
start learning
manifestacja, przejaw, objaw

modern counterpart
start learning
nowoczesny odpowiednik

music piracy
start learning
piractwo muzyczne

ukraść, zwinąć

nowicjusz

wychowanie, pielęgnować

Optymalny

optymalizować

optymalny

outsell sth
start learning
sprzedawać się lepiej od czegoć


opakowanie, pakiet

pendometer
start learning
pendometer

phonograph
start learning
fonograf, gramofon

wyraźnie, w sposób oczywisty

fabuła, przedstwić na wykresie


popularity
start learning
popularność

portability
start learning
Przenośność

przenośny

post a comment
start learning
umieścić komentarz

potentially
start learning
potencjalnie

predominance
start learning
przewaga

predominant
start learning
dominujący

tłoczyć

przeważać

prywatność

proliferation
start learning
rozpowszechnianie się czegoś

płodny (np. pisarz)

wybitny

dostawca

sprawność

purpose-built
start learning
specjalnie skonstruowany

push sth out
start learning
wypierać coś

push the limits
start learning
przesunąć granicę

regrettably
start learning
niestety

reluctance
start learning
niechęć

niechętny

odradzająca

retail at ($100)
start learning
w sprzedaży detalicznej (100 $)

ride on sth
start learning
zależeć od czegoś

tantiema

rozkoszować

brainchild
start learning
pomysł

seemingly mundane
start learning
pozornie prozaiczny

set a record
start learning
ustanowił rekord

share a link/a photo
start learning
udostępnić link / zdjęcie

significantly
start learning
znacząco

simplicity
start learning
prostota

soundproof
start learning
dźwiękoszczelny

sponsorship deal
start learning
umowa sponsorska, sponsorowanie

sports gear
start learning
sprzęt sportowy

squeeze into sth
start learning
wciskać się do czegoś

sklep, przechowywać

stream music/ a video
start learning
udostępnić audio / video

streamlined
start learning
areodynamiczny

strikingly,...
start learning
co niezwykłe,...

superficial
start learning
powierzchowny

lepszy

mierzyć czas

swipe a card
start learning
przeciągnąć kartę przez terminal

to some extend
start learning
do pewnego stopnia

talk sb throught sth
start learning
wytłumaczyć komuś coś krok po kroku

track and field
start learning
lekkoatletyka

śledzić

transitor radio
start learning
radio tranzystorowe

ultra-light
start learning
ultralekki

update one's profile/status
start learning
aktualizowania własnego profilu/statusu

wykorzystać

miejsce, w którym coś się odbywa

vinyl record
start learning
płyta winylowa

wireless router
start learning
Router bezprzewodowy


You must sign in to write a comment