angielski. SZKOŁA

 0    145 flashcards    aniakoala1
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
zdobyć wykształcenie
start learning
acquire an education
odpowiednik egzaminu maturalnego
start learning
a-levels
staż/praktyka zawodowa
start learning
apprenticeship/training
uczęszczać
start learning
attend
szkoła z internatem
start learning
boarding school
szkoła ogólnokształcąca
start learning
comprehensive school
świetlica
start learning
daycare
odpowiednik egzaminu gimnazjalnego
start learning
GCSE (General Certificate in Secondary Education)
analfabetyzm
start learning
illiteracy
gimnazjum
start learning
junior/ lower secondary school
przedszkole
start learning
nursery school/ kindergarten
umiejętność czytania i pisania
start learning
literacy
obowiązkowy
start learning
obligatory
do wyboru
start learning
optional
przedszkole/ zerówka
start learning
pre-school
szkoła prywatna
start learning
private school
stypendium
start learning
a scholarship
egzamin na koniec szkoły
start learning
school-leaving exam
szkoła ponadgimnazjalna
start learning
secondary/ middle/ high school
2 lata przygotowania do egzaminu a-levels
start learning
sixth form
szkoła państwowa
start learning
a state school
zrobić sobie rok przerwy przed rozpoczęciem studiów
start learning
take a gap year
czesne
start learning
tuition
szkoła zawodowa
start learning
vocational school
licencjat (nauki humanistyczne)
start learning
BA (Bachelor of Arts)
studia
start learning
course
rektor wyższej uczelni
start learning
rector of the university
dziekan
start learning
dean
dyplom ukończenia studiów uniwersyteckich
start learning
degree certificate
uczenie się na odległość
start learning
distance learning
rzucić studia
start learning
drop out of school
wymagania rekrutacyjne
start learning
entry requirements
studia wieczorowe
start learning
evening class
wydział/kierunek studiów
start learning
faculty/department
studia dzienne
start learning
Full Time course
ukończyć studia/ absolwent
start learning
graduate
otrzęsiny
start learning
hazing
wykładowca
start learning
lecturer
magister nauk humanistycznych
start learning
M.A. (Master of Arts)
magister zarządzania
start learning
M.B.A. (Master of Buisness Administration)
akademia medyczna
start learning
Medical school
magister nauk ścisłych
start learning
M.Sc. (Master of Science)
studia zaoczne dla dorosłych
start learning
part-time course for adults
doktor ekonomi
start learning
Phd in economics
studia licencjackie/magisterskie/doktoranckie
start learning
Undegraduate/graduate/doctoral studies
plastyka
start learning
art
przedsiębiorczość
start learning
buisness studies
chemia
start learning
Chemistry
trudne do nauki
start learning
difficult to handle
informatyka
start learning
Information and Comunication Technology (I.C.T.)
wychowanie fizyczne
start learning
physical education
fizyka
start learning
Physics
religioznawstwo
start learning
Religious Studies
przyroda
start learning
Science
semestr
start learning
term
zakaz używania telefonów komórkowych
start learning
ban of mobile phones
konkurs
start learning
a competition
stosować się do
start learning
comply with
obowiązujący strój
start learning
dress code
egzamin próbny
start learning
mock exam
następna klasa
start learning
next year
kartkówka
start learning
pop quiz
zebrania z rodzicami
start learning
parents evenings/meetings
dziennik lekcyjny
start learning
register
środki bezpieczeństwa
start learning
safety measures
wykaz ocen dla rodziców/ świadectwo szkolne
start learning
school report for parents
regulamin szkoły
start learning
school rules
wycieczka szkolna
start learning
school trip/outing
plan lekcji
start learning
timetable
złamać regulamin
start learning
violate a regulation
nosić mundurek szkolny
start learning
wear a school uniform
nosić identyfikator
start learning
wear an identity card
chętnie brać udział w
start learning
willingly participate in
ferie zimowe
start learning
winter break
dodawać, odejmować, mnożyć, dzielić
start learning
add, subtract, multiply, divide
ściągać na egzaminie
start learning
cheat in an exam
kolega/koleżanka z klasy/szkoły
start learning
classmate / schoolmate
intensywny kurs/kujon
start learning
crammer
zrobić ćwiczenie/doświadczenie/rozwiązać zadanie
start learning
do an exercise/ an experiment / a task /an assignment
bardzo się starać
start learning
do one`s best
dobrze/źle sobie radzić w szkole
start learning
do well/badly at school
dyslektyk
start learning
dyslexic
skupiać się na
start learning
focus on
dostawać (dobre) stopnie
start learning
get (good) marks
utalentowany
start learning
talented, gifted
tworzenie grup
start learning
groupism
mieć dobry słuch językowy
start learning
have a good ear for languages
mieć głowę do (liczb)
start learning
have a good head for (figures)
mieć (słowo) na końcu języka
start learning
have (a word) on the tip of one`s tongue
naruszenie przestrzeni osobistej
start learning
invasion of personal space
uczyć się (dat) na pamięć
start learning
learn (dates) on heart
sprawić komuś zawód
start learning
let somebody down
robić postępy
start learning
make progress
wzajemne zrozumienie
start learning
mutual understanding
zdać/oblać egzamin
start learning
pass / fail exam
powtarzać do (testu)
start learning
revise for (a test)
brzmieć znajomo
start learning
ring a bell
absolwent szkoły
start learning
school leaver
wagarować
start learning
to play truant
samorząd uczniowski
start learning
student council
uczyć się/kuć (do testu)
start learning
study/cram/swot (for a test)
cierpieć z powodu odrzucenia
start learning
suffer rejection
pisać (sprawdzian)
start learning
take/sit (a test)
stosować wzory
start learning
use formulas
doradca do spraw kariery
start learning
careers counsellor
wymagający
start learning
demanding
kształcić/wychowywać
start learning
educate
odpytywać/testować
start learning
examine
egzaminator
start learning
examiner
wychowawca klasy
start learning
form teacher
zadawać pracę domową/robić sprawdziany
start learning
give homework / tests
dyrektor szkoły
start learning
head teacher
przygotowywać/przeprowadzać/sprawdzać sprawdziany
start learning
make/do/check tests
zaznaczać poprawki na czerwono
start learning
mark in red ink
sprawdzać obecność
start learning
take the register
grono pedagogiczne
start learning
teaching staff
korepetytor
start learning
tutor
tablica
start learning
board
bufet szkolny, stołówka
start learning
cafeteria, canteen
kreda
start learning
chalk
przebieralnia
start learning
changing room
szatnia
start learning
cloakroom
korytarz
start learning
a corridor
sala gimnastyczna
start learning
a gym
szafka (w szatni)
start learning
locker
gabinet pielęgniarki
start learning
a nurse's office
gąbka
start learning
a sponge
boisko
start learning
sports field
pokój nauczycielski
start learning
staff room
klub
start learning
club
lekcje tańca
start learning
dance classes
rozwijać zainteresowania
start learning
develop interests
nauka przez internet
start learning
e-learning
poszerzać horyzonty
start learning
explore new horizons
projektowanie i szycie odzieży
start learning
fashion design and sewing
zdobyć/udoskonalić umiejętności
start learning
get/improve skills
harcerstwo dla dziewcząt
start learning
Girl Guides
wstąpić/przyłączyć się (do klubu)
start learning
join (the club)
spełniać wymagania
start learning
meet the requirements
kurs internetowy/stacjonarny
start learning
online/in-class course
przygotowania do szkolnego przedstawienia
start learning
preparing for a school play
kursy wyjazdowe, niestacjonarne/modułowe
start learning
residential/modular courses
przekwalifikowanie
start learning
reskilling
harcerstwo dla chłopców
start learning
scouting
zapisać się
start learning
sign up for/enrol on

You must sign in to write a comment