Angielski zawodowy

 0    35 flashcards    lack
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Za zakupy spożywcze płace czekiem.
start learning
I pay for my groceries by cheque.
On używa gotówką za rzeczy poniżej 50 $.
start learning
He uses cash for things under $ 50.
Oni kupują jedzenie w supermarkecie przez ich kartę debetową.
start learning
They buy food at the supermarket with their debit card.
My płacimy za nasze rachunki domowe przez przelew albo kartę kredytową.
start learning
We pay for our household bills by direct debit or credit card.
Ona oszczędza 50 € każdego miesiąca przez kupowanie online.
start learning
She saves 50 € each month by shopping online.
On czyta sekcje finansową w gazecie na początku.
start learning
He reads the financial section of the newspaper first.
Ona ogląda wiadomości biznesowe w telefizji.
start learning
She watches business news on TV.
Oni sprawdzają swój stan konta każdego tygodnia.
start learning
They check their account statement every week.
emerytura
start learning
a pension
Pieniądze, które dostajesz kiedy jesteś stary i nie pracujesz.
start learning
Money you get when you're old and don't work.
budżet
start learning
a budget
Plan który robisz o tym co masz kupić i jak dużo wydać
start learning
A plan you make about what to buy and how much to spend.
dochód
start learning
income
Wszystkie pieniądze, które dostajesz z twojej pracy albo innych źródeł.
start learning
All the money that you get from your work or other sources.
wypłata
start learning
salary
Pieniądze, które dostajesz od swojego pracodawcy.
start learning
The money that you get from your employer.
wydatki
start learning
expenses
Pieniądze, którymi płacisz za rzeczy takie jak jedzenie, benzynę, rachunki domowe itp.
start learning
Money you pay for things like food, petrol, household bills, etc.
realistyczny
start learning
realistic
Coś co jest możliwe do osiągnięcia.
start learning
Something that is possible to achieve
Zarządaj twoimi pieniędzmi lepiej.
start learning
Manage your money better.
Nie ważne czy masz już prace albo nadal jesteś studentem, ważne jest abyś umiał zarządzać swoimi pieniędzmi dobrze.
start learning
Whether you already have a job or you are still a student, it is important to manage your money well.
Tutaj jest kilka pytań, aby sobie je zadać:
start learning
Here are some questions to ask yourself:
Jak duży jest mój dochód?
start learning
How big is my income?
Czy mogę zaoszczędzić na emeryture?
start learning
Can I save for a pension?
Jak mogę zarobić więcej pieniędzy?
start learning
How can I earn more money?
Czy moja wypłata pokrywa wszystkie moje wydatki?
start learning
Is my salary pay all my expenses?
Czy mój budżet jest realistyczny?
start learning
Is my budget realistic?
Sześć rad, które pomogą ci zarządzać twoimi pieniędzmi lepiej:
start learning
Six tips to help you manage your money better:
Zrób budżet i trzymaj się go.
start learning
Make a budget and keep to it.
Nauczyć się gotować, i jedź w domu częściej.
start learning
Learn to cook and eat at home more.
Kupuj rzeczy, które potrzebujesz przed tymi, które chcesz.
start learning
Buy the things you need before you buy things you want.
Sprawdzaj ceny w dwóch lub trzech supermarketach.
start learning
Check the prices in two or three supermarkets.
Nie chodź do kina, oglądaj DVD w domu.
start learning
Don't go to the cinema, watch DVDs at home.
Chodź, nie jedź.
start learning
Walk, don't drive.

You must sign in to write a comment