angielski unit 12

 0    141 flashcards    weronikapowroznik
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
chemik
start learning
chemist
inżynieria
start learning
engineering
genetyk
start learning
geneticist
genetyka
start learning
genetics
jezykoznawstwo
start learning
linguistics
fizyk
start learning
physicist
fizyka
start learning
Physics
fizyka jądrowa
start learning
nuclear physics
medycyna weterynaryjna
start learning
veterinary medicine
analiza
start learning
analysis
wniosek
start learning
conclusion
odkrycie
start learning
discovery
dowody
start learning
evidence
hipoteza
start learning
hypothesis
wynalazek
start learning
invention
wynalazca
start learning
inventor
zapis, dokumentacja
start learning
record
badania
start learning
study
wyniki badań
start learning
results
pracownik naukowy, badacz
start learning
researcher
naukowy
start learning
scientific
czasopismo naukowe
start learning
scientific journal
prawo naukowe
start learning
scientific law
metoda naukowa
start learning
scientific method
teoria naukowa
start learning
scientific theory
naukowo
start learning
scientifically
dane statystyczne
start learning
statistical data
statystycznie
start learning
statistically
statystyka
start learning
statistics
badania, sondaż
start learning
survey
próba, analiza
start learning
test
analizować, przeprowadzać analize
start learning
analyse
potwierdzić
start learning
Confirm
pokazać, wykazać
start learning
demonstrate
ustalać, określać
start learning
determine
dzielić
start learning
divide
powielić
start learning
duplicate
oszacować
start learning
estimate
przeprowadzać doświadczenia
start learning
experiment
postawić hipoteze
start learning
hypothesise
wynaleźć
start learning
invent
prowadzić obserwację
start learning
observe
otrzymać
start learning
obtain
udowodnić
start learning
prove
odrzucić
start learning
reject
badać
start learning
study
odejmować
start learning
subtract
Otrzymać nagrodę Nobla w dziedzinie
start learning
win the Nobel Prize in
przeprowadzać doświadczenie
start learning
do an experiment
przeprowadzać badania
start learning
do research
dojść do wniosku, że
start learning
come to the conclusion that
potwierdzić hipoteze
start learning
confirm a hypothesis
prowadzić dokumentacje
start learning
keep records
dokonać odkrycia
start learning
make a discovery
przewidywać
start learning
predict
opatentować wynalazek
start learning
patent an invention
planować eksperyment naukowy
start learning
plan an experiment
prezentować wyniki badań -
start learning
present research findings
odrzucić hipoteze
start learning
reject a hypothesis
specjalizować się w czymś
start learning
specialise in sth
podjąć badania
start learning
undertake research
komórka
start learning
cell
pierwiastek chemiczny
start learning
chemical element
związek chemiczny
start learning
compound
rozwój
start learning
development
wodór
start learning
hydrogen
siły magnetyczne
start learning
magnetic forces
pleśń
start learning
mould
tempo, prędkość
start learning
rate
sód
start learning
sodium
para
start learning
steam
teoria ewolucji
start learning
theory of evolution
przyswajać
start learning
assimilate
składać się z
start learning
consist of
zawierać
start learning
contain
rozpuszczać, rozpuszczać się
start learning
dissolve
parować, wyparować
start learning
evaporate
gasić
start learning
extinguish
topnieć
start learning
melt
utleniać
start learning
oxidise
antena
start learning
aerial
ładowarka
start learning
charger
układ sterowania
start learning
controls
urządzenie
start learning
device
cyfrowy tubylec
start learning
digital native
energia elektryczna
start learning
electricity
elektromagnes
start learning
electromagnet
elektroniczny
start learning
electronic
silnik
start learning
engine
silnik spalinowy
start learning
internal engine
słuchawki
start learning
headphones
zestaw słuchawkowy
start learning
mobile phone Headset
energia jądrowa
start learning
nuclear power
kserokopiarka
start learning
photocopier
wtyczka
start learning
plug
czujnik
start learning
Sensor
gniazdko
start learning
socket
innowacja technologiczna
start learning
technological innovation
technika
start learning
Technology
nadajnik, przekaźnik
start learning
transmitter
unosić się
start learning
hover
zapalać się
start learning
come on
ukazywać się
start learning
come out
dostawać sms-y
start learning
Receive texts
wyłączyć
start learning
switch off
włączyć
start learning
switch on
załącznik
start learning
attachment
dokument
start learning
document
pamięć zewnętrzna
start learning
external memory
plik
start learning
file
karta pamięci
start learning
memory card
łącze internetowe
start learning
internet connection
klawisz
start learning
key
pusty ekran
start learning
blank screen
płaski monitor
start learning
Flat screen Monitor
portal społecznościowy
start learning
social networking site
oprogramowanie
start learning
software
oprogramowanie antywirusowe
start learning
anti-virus software
głośniki
start learning
speakers
załączać
start learning
attach
zapisać
start learning
save
wysyłać
start learning
upload
przetwarzać dane
start learning
process data
udostępniac pliki
start learning
share content
kopia zapasowa
start learning
backup
zepsuć się
start learning
break down
stracić dokument
start learning
lose a document
wydawac dziwne dźwięki
start learning
make funny noises
nie działa
start learning
out of order
astronauta
start learning
astronaut
start
start learning
lift-off
przestrzeń kosmiczna
start learning
outer space
badania kosmosu
start learning
space exploration
stacja kosmiczna
start learning
space station
statek kosmiczny
start learning
spaceship
wszechświat
start learning
universe
wystrzelić
start learning
launch
okrążać coś
start learning
orbit sth
obracać się
start learning
rotate
wystrzelić rakietę
start learning
launch a rocket
wysyłać coś w kosmos
start learning
send sth into space

You must sign in to write a comment