angielski test 2 unit 2

1  1    37 flashcards    niebonieo
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Are you having on me?
start learning
nabierasz mnie?
Arouse
start learning
podniecać wzbudzać
Attribute
start learning
przypisywać
Blood transfusion
start learning
transfuzja krwi
Bring it home
start learning
wyjaśnić make realize
Cause concern
start learning
powodować wątpliwości
Cell
start learning
komórka
Come about
start learning
zdarzać się happened
Commodity
start learning
towar!!!
Deep down
start learning
w głębi duszy
Die down
start learning
become less intense wymierać
Donor
start learning
dawca
Echo sb’s views
start learning
wtórować zgadzać się z kimś
Embryo
start learning
embrion
Fatal
start learning
śmiertelny letal terminal disease
Genetic
start learning
genetyczny
(Can’t) Get (my) head around sth
start learning
(nie) mieścić sie w głowie
Give rise to sth
start learning
dać początek zapoczątkować
Inspire sympathy
start learning
arouse compassion wzbudzać współczucie
Intrinsically
start learning
nierozłącznie wewnętrznie
It doesn’t matter
start learning
nie ważne
Live up to sb’s standards
start learning
spełniać czyjeś wymagania?
Make headlines
start learning
become a big newspaper story wzbudzić zainteresowanie
Never cease to amaze (me)
start learning
nigdy nie przestaje mnie zadziwiać
Offspring
start learning
potomek
One thing (i) (really) object to
start learning
jedna rzecz która budzi moje kontrowersje
Perfectionist
start learning
perfekcjonistka
Play down
start learning
minimised minimalizować
Rekindle debate
start learning
wzniecać na nowo debate
Revolutionary
start learning
rewolucyjny
Rule out
start learning
dissmissing; odrzucać wykluczać
Screening
start learning
selekcja odsiew
Spell out
start learning
clearly explains wyjaśniać szczegółowo
Touch on
start learning
mention poruszać dotykać kwestię
Whatever
start learning
cóż takiego
Who cares?
start learning
kogo to obchodzi
You’re kidding me, aren’t you?
start learning
Żartujesz sobie ze mnie

You must sign in to write a comment