angielski szkola

 0    150 flashcards    draug99
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
rozwijać swoje umiejętności
start learning
to develop your skills
zostac zwolnionym
start learning
to get fired
dawać możliwości
start learning
to offer opportunities
oddany
start learning
committed
wydajny
start learning
efficient
sumienny
start learning
diligent
produkcja
start learning
to manufacture
odpowiedzialne za
start learning
to be responsible for
byc odpowiedzialnym za
start learning
to be in charge of
prowadzić własną firmę
start learning
to run a company my own business
kierować
start learning
manage
do czynienia z klientami
start learning
to deal with customers
Liczby
start learning
figures
do zbadania
start learning
to investigate
iść do przodu w swojej karierze
start learning
to go ahead in your career
wykorzystać urok z przełożonym
start learning
use charm with your superior
podwladny
start learning
inferior
do wzięcia udziału w spotkaniu
start learning
to attend a meeting
koledzy
start learning
collegues
rada
start learning
advice
Możliwości
start learning
opportunities
ruch w karierze
start learning
career move
ścieżka kariery
start learning
career path
drabina kariery
start learning
career ladder
wypalony
start learning
i am burnout
zostac zwolnionym bryt
start learning
to get the sack
do przejścia na wcześniejszą emeryturę
start learning
to take early retirement
chce przejść na emeryturę w wieku 50 lat
start learning
he wants to retire at the age of 50
pracownicy
start learning
employees
pracodawca
start learning
employer
bezrobocie
start learning
unemployment
zatrudnienie
start learning
employment
wola
start learning
willing
ruchomy czas pracy
start learning
flextime
zarabiać na życie
start learning
make a living
prowizja
start learning
commission
praca od 9 do 17
start learning
a nine-to-five job
emerytura
start learning
pension
przejście na emeryturę
start learning
retirement
czas wolny
start learning
time off
Praca w godzinach nadliczbowych
start learning
work overtime
zajmowac sie czyms
start learning
deal with sth
prowadzenie firmy
start learning
run a business
pracobiorca
start learning
employe
Oferta możliwości
start learning
offer opportunities
wspiąć się na drabinie kariery
start learning
climb to career ladder
stawki
start learning
wages
kwalifikacje
start learning
qualification
caly etat
start learning
full time
pol etatu
start learning
part time
wynagrodzenie
start learning
salary
dochód
start learning
revenue
personel
start learning
staff
rotacja pracowników
start learning
staff turnover
spowodowany
start learning
due to
konkurencja
start learning
competition
konkurowac
start learning
compete
konkurencja
start learning
competitive
Jestem właścicielem
start learning
i am the owner of
aktualności
start learning
current news
Wyniki sprzedaży
start learning
sales results
wiarygodne wyniki
start learning
reliable results
rozwijajacy sie
start learning
developing
Wymagania
start learning
requirements
do przeprowadzenia badań
start learning
to carry out research
odpowiednie doświadczenie
start learning
relevant experiance
moja praca plega na podróżowaniu
start learning
my job involves traveling
wzrost (zwiększenie)
start learning
increase
polepszyć
start learning
improve
spółki zależne
start learning
subsidiaries
mieć dyplom
start learning
to have a degree in
mieć wiedzę
start learning
to have knowledge
denerwować kolegow
start learning
to upset collegues
gospodarka
start learning
economy
ekonomiczny
start learning
economical
dostać się na szczyt
start learning
get to the top
dobrze zorganizowana
start learning
well organize
samolubny
start learning
selfish
wyniki
start learning
performance
oszacowanie
start learning
assessment
powtórzeń
start learning
reps
cele
start learning
targets
osiągnąć cele
start learning
to meet the targets
historia wynikow
start learning
sales record
historia zatrudnienia
start learning
employment record
decydujący
start learning
decisive
niezdecydowany
start learning
indecisive
różne rodzaje
start learning
various types
sprzedawcy detaliczni
start learning
retailers
większość
start learning
majority
zaznajomieni z czyms
start learning
familiar with
wygoda
start learning
convenience
pobłażanie, wyrozumiałość
start learning
indulgence
zapracowany
start learning
time-poor
i w zwiazku z tym
start learning
there for
zachowanie
start learning
conduct
popyt
start learning
demand
materialista
start learning
materialist
dogodny termin
start learning
convenience time
warzywniak
start learning
groceries
nawyki
start learning
habits
dostawca
start learning
a supplier
wielkie ilosci
start learning
quantites
producenci
start learning
wholesalers
kupowac hurtowo
start learning
buy in bulk
refundacja, zwrot pieniędzy
start learning
refund
zniżka
start learning
discount
wadliwe produkty
start learning
faulty products
za 5 dni
start learning
in 5 days
przez 5 dni
start learning
for 5 days
w ciągu 5 dni
start learning
within 5 days
rozsylac
start learning
to dispatch
zakupic (bardziej formalnie niz buy)
start learning
to purchase
magazyn
start learning
warehouse
akcje
start learning
stock
okazja
start learning
bargain
zdzierać
start learning
a rip off
schemat
start learning
scheme
się zdecydować, namyslic sie
start learning
make up your mind
miejsce zamówienia
start learning
place an order
potwierdzać
start learning
confirm
potwierdzenia zamówienia
start learning
confirm an order
odroczyć zamówienia
start learning
postpone an order
anulować zamówienie
start learning
cancel an order
data ważności
start learning
expiry date
nie ma na stanie
start learning
out of stock
jest na stanie
start learning
in stock
dom towarowy
start learning
department store
zasoby ludzkie
start learning
human resources
możliwości rozwoju zawodowego
start learning
career opportunities
rodzinna firma
start learning
a family-owned company
Międzynarodowa firma
start learning
a multinational company
byc wlascicielem firmy
start learning
be self-employement
farmaceutyki
start learning
pharmaceuticals
handel
start learning
retailing
inny sektor uslug
start learning
another service industry
udział w rynku
start learning
market share
zysk netto
start learning
net profit
cena akcji
start learning
share price
sila robocza
start learning
workforce
sklep spożywczy
start learning
a convenience store
specjalista w produkcji
start learning
a specialist retailer
serwis pogwarancyjny
start learning
after-sales service
okres mozliwosci wycofania sie
start learning
cooling-off period
szczegóły karty kredytowej
start learning
credit-card details
nieoprocentowany kredyt
start learning
interest-free credit
schemat programu lojalnościowego
start learning
loyalty-card scheme
sposób płatności
start learning
method of payment
gwarancja zwrotu pieniędzy
start learning
money-back guarantee
w magazynie
start learning
out of stock

You must sign in to write a comment