angielski sgh

 0    112 flashcards    wiolcia90
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
urządzenia
start learning
appiliances
strój
start learning
apparel
udogodnienia
start learning
facilities
urozmaicony
start learning
diversified
fracht
start learning
freight
półprzewodniki
start learning
semiconductors
górnictwo
start learning
mining
dobra kapitałowe
start learning
capital goods
maszyny
start learning
machinery
dobra trwałe
start learning
durable goods
podzielone na
start learning
divided into
różnorodność (czegoś)
start learning
variety of
pojedynczy przedsiębiorca
start learning
sole trader
jednoosobowy
start learning
proprietorship
nieograniczona odpowiedzialność
start learning
unlimited liability
długi
start learning
debts
wyróżnienie, różnica
start learning
distinction
fundusze emerytalne
start learning
pension funds
banki inwestycyjne
start learning
investment banks
różne stopnie (czegoś)
start learning
varying degrees of
nabywanie
start learning
aquisition
potoczny
start learning
conversational
produkty używane w domu
start learning
house hold products
publiczne usługi używane przez wszystkich
start learning
utilities
wyposażenie
start learning
equipment
sektor uznaniowy
start learning
discretionary sector
sektor konsumpcyjny
start learning
consumer staples sector
przedsiębiorstwo
start learning
Enterprise
powołać, wyznaczać
start learning
appoint
ograniczenia
start learning
contrains
gwarantowanie
start learning
underwriting
wykorzystane do rozbudowy
start learning
used for expansion
kupiony
start learning
purchased
montować, zbierać, grupować
start learning
assemble
dostosować się do biurokracji
start learning
to adjust to the red tape
wewnętrzny
start learning
inward
nasycony
start learning
saturated
stać z boku
start learning
to stay aside
zawiązać sojusz
start learning
to make alliance
łańcuch dostaw
start learning
supply chain
umowny
start learning
contractual
własność, nieruchomość, mienie
start learning
property
oddziały zagraniczne
start learning
overseas divisions
spółki zależne
start learning
subsidiaries
wspólne przedsięwzięcie
start learning
joint ventures
na rzecz rynku
start learning
in favor of market
centrala, dyrekcja, zarząd centralny
start learning
headquarter
realizacja, wdrożenie, wykonanie
start learning
implementation
łączność, łączenie
start learning
liaison
przekroczyć oczekiwania
start learning
exeed the expectations
wybitny, niezrownany
start learning
outstanding
wybitny, wytworny
start learning
distinguished
bezustanny, nieustanny
start learning
continual
obszerny, rozległy
start learning
extensive
objąć, ogarnąć, zawierać
start learning
encompass
nadzorowanie, dogadać
start learning
overseeing
rozwiązywanie problemów
start learning
trouble shooting
powstać, wynikać, pojawiać się
start learning
to arise
zainicjować, rozpocząć, wtajemniczony
start learning
to initiate
używanie, stosowanie
start learning
usage
biegły w czymś
start learning
versed
ustanowienie, ustalenie, założenie
start learning
establishing
udokumentować, udokumentowane
start learning
proven track record
ograniczenia, powściągliwość, umiar
start learning
restrains
stopy kwadratowe
start learning
square - foot
pociągać za sobą, powodować
start learning
entail
ukrywanie
start learning
concealing
błahy, kiepski, cienki papier
start learning
flimsy
rozważnie
start learning
prudently
okaleczenie
start learning
mayhem
uchylanie się od odpowiedzialności
start learning
tax evasion
żywiołowy
start learning
exuberant
tajność, dyskretność
start learning
secrecy
lobby
start learning
lobbować
harassment
start learning
nękanie
pomyleniec, dziwactwo,żart
start learning
cranks
tępy
start learning
blunt
konkurencyjność
start learning
competitive edge
świecić światłem reflektorów
start learning
to shine a spotlight
przesunąć
start learning
to shift
przezroczystość
start learning
transparency
kary dla oszustów
start learning
penalties for evaders
ściganie
start learning
low - enforcement
ostrożny, przezorny
start learning
wary
raj podatkowy
start learning
offshore financial centre
notoryczny
start learning
notorious
dążyć do wywierania wpływu
start learning
seek to influence
ciężar
start learning
burden
podwładni
start learning
subordinates
kluczowy klient
start learning
key account
ludzie na dole piramidy
start learning
grassroots
cross-funkcjonalny zespół
start learning
cross-functional team
dynamika rozwoju
start learning
development growth
konsolidacja
start learning
consolidation
wycofanie
start learning
withdrawal
zagrożenia
start learning
threats
niekierownicze
start learning
Non-Managerial
podatki
start learning
Taxes/ tariffs
limity
start learning
limits/ quotas
wewnetrze inwestycje
start learning
inward investments
polityka fiskalna
start learning
Fiscal policy
utrzymać stabilną gospodarkę.
start learning
keep a stable economy.
podejmowanie wysiłków mniej satysfakcjonujących
start learning
making efforts less rewarding
zachęcać
start learning
encourage
stopy procentowe
start learning
interest rates
przekazywane na
start learning
passed on
obligacja
start learning
bond
gospodarka stygnie
start learning
economy cools
składać się z
start learning
consist of
groźba, zagrożenie
start learning
threat
Dobrze znanej
start learning
wellknown
ustalanie priorytetów
start learning
prioritizing

You must sign in to write a comment