Angielski rózne 2

 0    181 flashcards    radko76
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
least
start learning
najmniej
primary school
start learning
szkoła podstawowa
graduated
start learning
absolwent
instead
start learning
zamiast
give a tip
start learning
dać napiwek
wardrobe
start learning
szafa
quit
start learning
zrezygnować z czegoś
removal
start learning
przeprowadzka
appearance
start learning
wygląd
opportunity
start learning
okazja
most rewarding
start learning
najbardziej dochodowych
odstresować
start learning
de-stress
childhood
start learning
dzieciństwo
cuisine
start learning
kuchnia
drogo
start learning
dearly
przylatuje
start learning
arrives
będzie
start learning
will be
odebrać
start learning
pick up
dotrzeć
start learning
reach
zamówić
start learning
order
wyposażenie
start learning
equipment
przenosić
start learning
move
przeprowadzka
start learning
removal
spokój
start learning
peace
radzić sobie
start learning
deal
tak samo
start learning
same
Odrzucam
start learning
I reject
zapamiętywać
start learning
store
niezbędny
start learning
essential
szkoły z internatem
start learning
boarding schools
zagrozić
start learning
threaten
wyrzucić
start learning
discard
a tym samym
start learning
and thus
skarga
start learning
complaint
korzyści, zalety
start learning
benefits
zawodowy sport
start learning
professional sport
zarabiasz
start learning
earn
sławny
start learning
famous
łączy się
start learning
connects to
kontuzja
start learning
injury
wypadek
start learning
accident
nawet
start learning
even
zawody
start learning
tournament
zbadać
start learning
examine
gardło
start learning
throat
gabinet
start learning
study
rozwija
start learning
develops
choroba
start learning
disease
chorych
start learning
patients
Jednego z nich
start learning
One of them
urządzenie
start learning
device
rozwija się
start learning
develops
funt
start learning
pound
ustalony
start learning
set
producent
start learning
manufacturer
stabilny
start learning
stable
dotykowy ekran
start learning
touch Screen
bardzo przydatny
start learning
very useful
zastępuje
start learning
replaces
trasa dojazdu
start learning
Directions
prośba
start learning
request
wyjechać
start learning
leave
lornetka
start learning
binoculars
dobrze się bawiłem
start learning
I enjoyed
moje własne wydatki
start learning
My own expenses
związane z
start learning
associated with
rozrywka
start learning
entertainment
namówić
start learning
persuade
zwierzę domowe
start learning
pet
owczarek niemiecki
start learning
German Shepherd
radość
start learning
joy
rynek
start learning
square
przeciwko
start learning
against
przestępstwa
start learning
crimes
popełnili przestępstwo
start learning
committed a crime
ciągle słyszymy
start learning
We always hear
ukradł
start learning
stolen
powiązana
start learning
related
superlatywy
start learning
superlatives
Czy byłaby taka możliwość.
start learning
Would such a possibility.
Opłaty
start learning
Fees
zgodzić się
start learning
agree
opalać się
start learning
sunbathe
zakwaterować
start learning
lodge
hałas
start learning
noise
udogodnienia
start learning
facilities
możliwości
start learning
capabilities
zarabiać
start learning
earn
elastyczny
start learning
flexible
raczej
start learning
rather
rachunki
start learning
bills
rodzeństwo
start learning
siblings
grypa
start learning
flu
ból głowy
start learning
headache
kaszle
start learning
coughs
muszę się rozebrać
start learning
I have to undress
leki
start learning
drugs
przez ostatni rok
start learning
over the last year
leżeć na dywanie
start learning
lie on the carpet
dorosło
start learning
grown up
w tym przypadku
start learning
in this case
jak się posługiwać
start learning
how to use
pokazał mi
start learning
showed me
odpowiada mi
start learning
suits me
doradzać ludziom
start learning
advise people
zatrudniać pracowników
start learning
employ workers
coś się dzieje w firmie
start learning
something happens in the company
zagrożenia
start learning
threat
uzależnienia
start learning
dependence
robić zakupy
start learning
shop
zastanawiać się
start learning
wonder
niezapomniany posiłek
start learning
memorable meal
zioła
start learning
herbs
wytrawne
start learning
dry
Kiedy będziemy imprezować we własnym gronie.
start learning
When we are partying in their midst.
porozmawiać w cztery oczy
start learning
talk face to face
pewność
start learning
certainty
związane z
start learning
connected with
które
start learning
which
najbardziej
start learning
most
kurtka
start learning
jacket
Przewidziane
start learning
provided
ogłosić
start learning
to announce
podczas
start learning
during
zbierać
start learning
collected
przygotować
start learning
prepare
boisko
start learning
court
używka
start learning
stimulant
bardziej szkodliwa
start learning
more harmful
rak płuc
start learning
lung cancer
przyzwyczajają
start learning
accustom
przygotuję
start learning
prepare
Mogę Cię prosić
start learning
Can I ask you
ponieważ ja nie zdążę
start learning
because I do not have time.
zbiórka pieniędzy
start learning
whip-round
na dworze
start learning
outdoors
trzyma
start learning
holds
jezior, rzek, fos, dróg
start learning
lakes, rivers, moats, roads
Ja zachorowałem
start learning
I am sick
gorączki
start learning
fever
jeszcze 2 dni
start learning
even two days
pójdziesz ze mną do kina
start learning
come with me to the movies
podobno
start learning
apparently
który zakochuje się
start learning
who falls
tracić
start learning
lose
ja zapraszam cię do restauracji na kolację
start learning
I invite you to a restaurant for dinner
przedszkole
start learning
kindergarten
kredki
start learning
crayons
praca nie byłaby taka ciężka
start learning
work would not be so heavy
z jakiego materiału jest to wykonane i czy to jest oryginalne
start learning
of what material it is made ​​and whether it is original
wygodne
start learning
convenient
Po pierwsze nie wiemy czy przyjdzie do nas ta rzecz którą zamawialiśmy.
start learning
First, we do not know whether we will come to you We ordered this thing.
oddziałują
start learning
interact
nie przynosi zysków
start learning
not profitable
jest pełne
start learning
is full
okolica
start learning
neighborhood, area
nie mają co robić.
start learning
have nothing to do.
powód
start learning
reason
więcej informacji na temat wyposażenia pokoi
start learning
More information about the equipment room
pokój jednoosobowy
start learning
single room
jak daleko
start learning
how far
reagować
start learning
respond
miał być
start learning
was to be
używany
start learning
used
opis
start learning
description
wydarzenie
start learning
event
rozwiązanie
start learning
solution
dasz mi z powrotem pieniądze
start learning
you give me back the money
brzydka
start learning
ugly
przed nią
start learning
before her
myśli o czymś innym
start learning
thinking about something else
dorastać
start learning
grow up
obowiązki
start learning
responsibilities
zyskałaby dużo
start learning
would gain much
nie wpływają
start learning
not affect
w porównaniu
start learning
in comparison
przekleństwo
start learning
curse
elektrownie jądrowe
start learning
nuclear power plants
błogosławieństwo
start learning
blessing
spadek
start learning
decrease
były, są i będą
start learning
were, are and will be

You must sign in to write a comment