Angielski Kartkówka

 0    67 flashcards    hulala
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
nadzorować
start learning
to supervise
wydłużyć h pracy
start learning
to extend work hours
różnorodność
start learning
variety
czasy są ciężkie finansowo
start learning
times are hard financially
rozpoznanie
start learning
recognition
zapotrzebowanie na
start learning
a demand for
bank przyznał mi pożyczkę
start learning
a bank granted me a loan
fortepian należy nastroić
start learning
piano needs tuning
wzięłam to jako coś oczywistego
start learning
I took it for granted
wylecieć ze szkoły
start learning
get expelled / get kicked out of the school
piszę w związku z czymś
start learning
I am writing in connection with
dać, stworzyć, mieć dostęp
start learning
to acces
zachęcić
start learning
encourage
korzystny
start learning
faourable
rada miasta
start learning
town council
duch drużyny
start learning
team spirit
kosić trawę kosiarką
start learning
to mow
trawnik
start learning
a lawn
mieć duże zwiększenie w czymś
start learning
to have large increase in sth
ktoś bierze coś za oczywiste
start learning
sb take sth granted
z powodu
start learning
due to
zapotrzebowanie na
start learning
demand for
studenci medycyny
start learning
medical students
wydłużyć nasze godziny
start learning
extend our hours
uznanie
start learning
recognition
potwierdzenie
start learning
acknowledged
dodatkowe godziny
start learning
supporting learning
pozostał stały
start learning
remained static
prenumeraty
start learning
subscriptions
wiele
start learning
number of
chwalić
start learning
praise
wysiłek, próba
start learning
effort
plik, stos
start learning
batch
rzadko zasluguje
start learning
selfdom merits
czyjeś umiejętności
start learning
sb's capabilities
nagrodzić kogoś za coś
start learning
reward sb for something
mam opłacalną pracę
start learning
I have a rewarding work
nagradzać kogoś/ coś
start learning
reward someone / something
sprawa nie jest tego warta
start learning
the case does not merit
dalsze badania
start learning
Further investigations
sędzia przyznał tyle samo punktów dla obu drużyn
start learning
The judge awarded equal points to both teams
podsumować
start learning
to summarise
wyrazić swoimi słowami
start learning
to restate
dostarczyć/ umożliwić komuś
start learning
provide sb
wolny czas
start learning
pastime
dać im dostęp
start learning
give them access
udogodnienia
start learning
facilities
obecnie dostępne
start learning
currently available
zachęcać
start learning
to encourage
bardzo brakujący
start learning
sorely lacking
niemniej jednak
start learning
nevertheless
podczas gdy
start learning
whilst
w skutek czego
start learning
consequently
ogólnie rzecz biorąc
start learning
all things considered
nie podoba mi się to co zostało zaproponowane
start learning
I wish to express my disapproval of this proposal
całkowicie podoba mi się ten pomysł
start learning
am totally in favour of this idea
istotna
start learning
essential
leczy
start learning
cures
uruchamiać
start learning
to run
w pana
start learning
in your
funkcjonariusz kontrolujący prawidłowość parkowania
start learning
traffic warden
dokuczać
start learning
teasing
burmistrz
start learning
the mayor
dostarczać
start learning
provide
bawić
start learning
to amuse
żenować
start learning
to embarass
męczyć
start learning
to tire

You must sign in to write a comment