ANGIELSKI IDIOMY

 0    20 flashcards    beariz
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
lie in something
Our strength lies in creativity and innovation
start learning
leżeć w czymś
Nasza siła leży w kreatywności i innowacyjności
pose as sb
The man got into her flat by posing as an electrician
start learning
podszywanie się pod kogoś
Mężczyzna dostał się do mieszkania podając się za elektryka
shut sb away
He was shut away in a psychiatric hospital for a year
start learning
zamknąć kogoś
Zamknęli go na rok w szpitalu psychiatrycznym
go about sth
I'd like to learn Italian but I don't know the best way to go about it.
start learning
zabierać się do czegoś
Chciałabym się uczyć włoskiego ale nie wiem jak najlepiej się do tego zabrać
max sth out
He maxed out all his credit cards.
start learning
wykorzystać coś na maksa, osiągnąć limit
Wyszczyścił wszystkie swoje karty kredytowe
eye sb up
That guy has been eyeing you up all evening
start learning
wpatrywać się w kogoś, przyglądać się
Ten gość wpatrywał się w Ciebie cały wieczór
pension sb off
Most workers in the company are being pensioned off at 55
start learning
przenosić kogoś na emeryturę
Większość robotników w tej firmie jest przenoszonych na emeryturę w wieku 55
cash in on sth
They accused him of trying to cash in on his son's fame
start learning
wyciągnąć z czegoś korzyść, zarobić na czymś
Oskarżyli go o próbę wyciągnięcia korzyści ze sławy swojego syna
come round
Why don't you come round tonight
start learning
wpaść do kogoś
Czemu nie wpadniesz dziś wieczór?
give up on sth/sb
He'd been in a coma for such a long time that doctors had almost given up on him
start learning
stracić nadzieję co kogoś /czegoś
On był w śpiączce tak długo, że lekarze już prawie stracili nadzieję co do niego
lounge about
We were lounging about, talking and playing cards
start learning
byczyć się, leniuchować
Leniuchowaliśmy, rozmawiając i grając w karty
interfere with sth
I try not to let my job interfere with my studies.
start learning
kolidować z czymś
Staram się nie pozwolić by moja praca kolidowała z moimi studiami
fill in for sb
I'm filling in for Lucy for a few weeks.
start learning
fill in for sb in English
zastępować kogoś
Zastępuję Lucy przez kilka tygodni
tone sth down
He was told to tone down his speech.
start learning
złagodzić coś, złagodzić ton czegoś
Powiedziano mu by złagodził ton swojej wypowiedzi
the other side of the coin
Fame has the other side of the coin as well
start learning
drugą strona medalu
Sława ma drugą stronę medalu
ask after sb
He seems to be really interested - he keeps asking after you.
start learning
dopytywać o kogoś
Wygląda na naprawdę zainteresowanego-wciąż pyta o Ciebie
ask out
Ask her out and then you will know if she likes you or not!
start learning
zaprosić kogoś (do kina, restauracji)
Zaproś ją i wtedy będziesz wiedział czy Cie lubi czy nie
finish with sth
Have you finished with the computer?
start learning
nie potrzebować już czegoś
Potrzebujesz jeszcze komputer?
dole sth out
The money will be doled out in a variety of ways.
start learning
rozdawać coś, rozdzielać coś
Pieniądze zostaną rozdzielone na różne sposoby
cast sb/sth aside
You must cast your irrational fears aside.
start learning
odrzucać kogoś/coś, pozbyć się
Musisz odrzucić swoje irracjonalne lęki

You must sign in to write a comment