angielski część druga

 0    77 flashcards    m6ss4svlkycx
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
brytyjski odpowiednik egzaminu gimnazjalnego
start learning
GCSEs
Dostać piątkę z testu
start learning
Get an A in a test
stopień
start learning
mark
zdać egzamin / test
start learning
pass an exam / test
przygotowywać się do egzaminów
start learning
prepare for exams
ponownie przystępować do egzaminu
start learning
retake an exam
powtarzać materiał
start learning
revise
uczyć się do egzaminów
start learning
study for exams
egzamin na koniec nauki w szkole
start learning
school-leaving exam
przystępować do egzaminu
start learning
take an exam
temat
start learning
topic
świadectwo szkolne
start learning
school report
kartkówka
start learning
short test
uczęszczać
start learning
attend
klasa
start learning
class
obowiązkowy
start learning
compulsory
skupić się
start learning
concentrate
przeszkadzać
start learning
disturb
zajęcia dodatkowe
start learning
extra activities
uczyć się
start learning
learn
lekcja
start learning
a lesson
przerwa na lunch
start learning
lunch-break
przerwa
start learning
break
konkurs
start learning
competition
nieobowiązkowy
start learning
optional
wywiadówka
start learning
parent-teacher meeting
wycieczka szkolna
start learning
school trip
mundurek szkolny
start learning
school uniform
wakacje
start learning
summer holiday
ferie zimowe
start learning
winter holidays
uczyć
start learning
teach
plan lekcji
start learning
timetable
rok nauczania
start learning
year
kółko zainteresowań
start learning
after-school club
impreza dobroczynna
start learning
charity event
uroczystość rozdania świadectw ukończenia szkoły średniej
start learning
graduation ceremony
zajęcia z przydatnych umiejętności życiowych
start learning
life skills classes
piknik naukowy
start learning
science fair
lektury szkolne
start learning
set books
semestr
start learning
term
ambitny
start learning
ambitious
leniwy
start learning
lazy
cierpliwy
start learning
patient
surowy
start learning
strict
utalentowany
start learning
talented
wyrozumiały
start learning
understanding
wymagający
start learning
demanding
wyluzowany
start learning
easy-going
uzdolniony
start learning
gifted
punktualny
start learning
punctual
być nieobecnym w szkole
start learning
be absent from school
być dobrym z czegoś
start learning
be good at something
być złym z czegoś
start learning
be bad at something
robić ćwiczenie
start learning
to do an exercise
robić zadanie
start learning
do a task
dobrze poradzić sobie na teście
start learning
do well in a test
źle poradzić sobie na teście
start learning
do badly in a test
dać z siebie wszystko
start learning
do your best
odrabiać pracę domową
start learning
do your homework
dostać się na uczelnię
start learning
get into university
przygotowywać się
start learning
get ready
zrobić sobie przerwę
start learning
take a break
uczyć się na pamięć
start learning
learn by heart
zrobić błąd
start learning
make a mistake
robić notatki
start learning
take notes
opuszczać lekcje
start learning
miss lessons
uważać
start learning
pay attention
uczyć się pilnie
start learning
study hard
brać w czymś udział
start learning
take part in something
pisać wypracowanie
start learning
write an essay
odpisać pracę domową
start learning
copy homework
mieć zaległości
start learning
fall behind
oddać pracę domową
start learning
hand in homework
rzucić szkołę
start learning
leave school
wyszukać coś
start learning
look something up
robić postępy
start learning
make progress
sprawdzać listę
start learning
take the register

You must sign in to write a comment