Angielski 701-800

 0    100 flashcards    4mass4
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
osiem
start learning
eight
krew
start learning
blood
wioska
start learning
village
dotyk, dotykać
start learning
touch
poznawać, spotykać
start learning
meet
rosnąć w czasie przeszłym
start learning
grew
korzeń
start learning
root
cent
start learning
cent
kupować
start learning
buy
mieszać
start learning
mix
podwyżać, podnosić
start learning
raise
zespół, drużyna
start learning
team
rozwiązać
start learning
solve
drut
start learning
wire
metal
start learning
metal
kosztować
start learning
cost
czy
start learning
whether
zagubione, zgubić w czasie przeszłym
start learning
lost
pchać
start learning
push
brązowy
start learning
brown
siedem
start learning
seven
nosić
start learning
wear
akapit
start learning
paragraph
ogród
start learning
garden
trzeci
start learning
third
równy
start learning
equal
zwrot grzecznościowy: shall i open, czy mam otworzyć
start learning
shall
wysyłać w czasie przeszłym lub wysłane
start learning
sent
trzymać w czasie przeszłym
start learning
held
wybierać
start learning
choose
włosy
start learning
hair
spadać w czasie przeszłym lub ścinać w terażniejszym
start learning
fell
opisywać
start learning
describe
pasować, odpowiedni, w dobrej kondycji fizycznej
start learning
fit
gotować, kucharz
start learning
cook
przepływ, strumień
start learning
flow
podłoga, piętro
start learning
floor
jasny, sprawiedliwy
start learning
fair
obojętnie który, i jeden i drugi
start learning
either
bank
start learning
bank
wynik, rezultat
start learning
result
zbierać
start learning
collect
palić
start learning
burn
oszczędzać, ratować
start learning
save
wzgórze, pogórek
start learning
hill
kontrolować
start learning
control
bezpieczny
start learning
safe
dziesiętny, ulamek dziesiętny
start learning
decimal
delikatny
start learning
gentle
ciężarówka
start learning
truck
kobieta
start learning
woman
hałas
start learning
noise
kapitan
start learning
captain
poziom
start learning
level
ćwiczyć
start learning
practice
szansa
start learning
chance
oddzielić
start learning
separate
zbierać
start learning
gather
trudny
start learning
difficult
sklep
start learning
shop
lekarz
start learning
doctor
rozciągać
start learning
stretch
proszę
start learning
please
rzut, rzucać
start learning
throw
chronić
start learning
protect
świecić
start learning
shine
południe
start learning
noon
własność, posiadłość
start learning
property
czyje, czyja...
start learning
whose
rubryka, kolumna
start learning
column
lokalizować
start learning
locate
molekuła, cząsteczka
start learning
molecule
pierścionek, krąg
start learning
ring
wybierać
start learning
select
charakter, postać
start learning
character
błędny, błąd
start learning
wrong
owad
start learning
insect
szary
start learning
gray
łapać w czasie przeszłym lub złapany
start learning
caught
powtarzać
start learning
repeat
okres
start learning
period
wymagać
start learning
require
wskazywać
start learning
indicate
szeroki
start learning
broad
radio
start learning
radio
przygotowywać
start learning
prepare
mówić w czasie przeszłym
start learning
spoke
sól
start learning
salt
atom
start learning
atom
nos
start learning
nose
człowiek, ludzki
start learning
human
liczba mnoga, mnogi
start learning
plural
historia
start learning
history
złość, wściekłość
start learning
anger
skutek, efekt
start learning
effect
twierdzić, żądać
start learning
claim
elektryczny
start learning
electric
kontynent
start learning
continent
oczekiwać
start learning
expect
tlen
start learning
oxygen

You must sign in to write a comment