angielski 4C-4D

 0    155 flashcards    izabelarusinowska
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
cytat
start learning
quotation
zasięg, granice
dotrzeć
start learning
reach
przekraczać
start learning
exceed
rozumowanie
przekraczać swoje horyzonty
start learning
grasp
exceed his grasp
największe
start learning
greatest
spełniać
spełniać marzenie
start learning
fulfil
to fulfil a dream
wyzwanie
start learning
challenge
podjąć się
start learning
take on
wziąć w, podziwiać, przyjmować
start learning
take in
zdejmować
start learning
take off
wynaleźć
start learning
invent
odkryć
start learning
discover
spotkać; natknąć się
start learning
come across
osiągnąć, uzyskać
start learning
attain
uczęszczać
start learning
attend
spróbować
start learning
attempt
przynajmniej
start learning
at least
znieść, przetrwać
start learning
endure
przetrwać
start learning
live on
za/potwierdzić
start learning
validate
uzasadnić, usprawieldiwić
tłum. Irka - oszacować
start learning
justify
zyskać
start learning
gain
były uczeń
start learning
former student
osiągnać, wykonać
start learning
accomplish
żądać
start learning
request
wymagać
start learning
require
badanie
start learning
exploration
wyznaczyć cel
start learning
set a goal
gimnazjum
start learning
middle school
wymagający
start learning
demanding
obsadzić ludźmi
załogowy
start learning
man
manned
lot kosmiczny
start learning
spaceflight
prom kosmiczny
start learning
space shuttle
komercajlizacja
start learning
commercialising
podróż kosmiczna
start learning
space travel
elastyczny
start learning
flexible
przypadkowy
start learning
incidental
korzyść
start learning
benefit
dotknięte
start learning
affected by
podjąć trud, zadać sobie trud
start learning
take the trouble
kula
start learning
sphere
dziób
start learning
nose
rakieta(pocisk) balistyczna
start learning
ballistic missile
wystrzelony
start learning
streaked into
platforma startowa
start learning
launch pad
odkrycie
start learning
discovery
dostarczyć
start learning
deliver
zwrócić uwagę
start learning
turn attention
okazać się
start learning
prove
następnie
start learning
subsequently
nękane
nękać
start learning
plagued
plague
odwrócić się od
start learning
turn away from
podjąć
start learning
take up
długotrwałe
start learning
long-duration
krążące laboratorium
start learning
orbiting laboratory
słabnąć
start learning
wane
nowość
start learning
novelty
zacierać się, opadać
start learning
wear off
staranny
start learning
painstaking
manewr
start learning
maneuver
pochodnia
start learning
torch
przejść do
start learning
pass to
sonda
start learning
probe
schodzić
start learning
descend
kwas siarkowy
start learning
sulphuric acid
w kierunku
start learning
toward
odporny, stawiający opór
start learning
withstanding
powierzchnia
start learning
surface
migawka
start learning
snapshot
solar system
start learning
układ słoneczny
od zewnątrz
start learning
from the outside
wędrowiec
start learning
rover
obecnie
start learning
currently
dostarczać
start learning
provide
zaopatrzenie, zasób
start learning
supply
zapierający dech w piersiach
start learning
breathtaking
ogłosić
start learning
announce
w końcu
start learning
eventually
przeszkoda, trudność
start learning
obstacle
liczne
start learning
numerous
narażenie na
start learning
exposure to
śmiertelne promieniowanie
start learning
lethal radiation
wydobyć
start learning
extract
paliwo rakietowe
start learning
rocket fuel
powietrze do oddychania
start learning
breathable air
kryzys
start learning
crisis
zmusić
zmuszony
start learning
force
forced
w zawieszeniu, zawieszone
start learning
on hold
bezpośredni
start learning
plain-spoken
wysiłek
start learning
effort
przyciągnąć, wabić
start learning
attract
przesięwzięcie
start learning
venture
zajmować się, zawracać sobie głowę
start learning
bother with
sprawność intelektualna
start learning
mental agility
koordynacja ruchowa
start learning
physical coordination
wyprawa
start learning
expedition
przekonujący
start learning
compelling
ostatecznie
start learning
ultimately
poszerzać
start learning
extend
przeznaczenie
start learning
destiny
przedsiębiorca
start learning
entrepreneur
uznać
start learning
recognise
zaspokoić
start learning
cater
śmiały, odważny
start learning
daring
poza
start learning
beyond
uchwycić
start learning
capture
oszustwo
start learning
hoax
pętla
start learning
loop
wśród
start learning
among
wywiadowca
start learning
spotter
ostatecznie
start learning
definitively
celowy, umyślny
start learning
deliberate
migawka aparatu
start learning
camera shutter
zagorzały
start learning
die-hard
statek kosmiczny
start learning
spaceship
soczewkowy
start learning
lenticular
podobny
start learning
similar
w kształcie naleśnika
start learning
pancake-shaped
niezwykły
start learning
unusual
zamknąć na klucz
start learning
lock
latarnia
start learning
lamp-post
niezawodny
start learning
dependable
huk
start learning
bang
straszny, przerażający
start learning
creepy
straszny
start learning
scary
zaskakujący
start learning
astonishing
zagadkowy, zastanawiający
start learning
puzzling
sceptyczny
start learning
sceptical
zwykły
start learning
common
silny
start learning
intense
zmartwiony
start learning
distressed
wątpliwy
start learning
doubtful
niezwykły
start learning
remarkable
zaniepokojony
start learning
upset
zwykły
start learning
usual
niepokojący
start learning
unsettling
tajemniczy, zdumiewający
start learning
mystifying
mocny
start learning
powerful
niesamowite
start learning
incredible
pękanie
start learning
cracking
cień
start learning
shade
topola
start learning
poplar
trzymać się z dala
start learning
keep away
stok, zbocze
start learning
slope
stosunkowo
start learning
relatively
olśniło mnie
start learning
dawned on me
opis
start learning
descrition
tło
start learning
background
kołysać, wygiąć, odgiąć się
start learning
sway
drzazga
start learning
splinter
wyjąć
start learning
take out
scyzoryk
start learning
penknife
patrzeć na
start learning
gaze at
sam wyruszył
start learning
set off by itself
stopniowo
start learning
gradually

You must sign in to write a comment