Angielski 4-5 Unit

 0    107 flashcards    cichy13
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
agencja podróży
start learning
travel agency
przyjazny użytkownikowi
start learning
user-friendly
dokładny
start learning
accurate
natychmiastowy
start learning
immediate
bezpieczny
start learning
secure
dogodny
start learning
convenient
skuteczny
start learning
efficient
opłacalny
start learning
cost-effective
pozwala
start learning
allows
świetnie
start learning
great deal
dostosować
start learning
customize
mniej
start learning
fewer/less
nieco
start learning
slightly
oszczedzający czas
start learning
time-saving
zapewnia
start learning
ensures
łączy
start learning
combines
różnorodności
start learning
variety
przedstawiać
start learning
introduce
cele
start learning
purposes
reklama
start learning
adversiting
znaczący
start learning
significant
wiele więcej
start learning
much more
przeniesc sie
start learning
relocated
zarządzanie
start learning
management
finansowy
start learning
financial
pracowników
start learning
employees
drogi
start learning
expensive
rezerwować
start learning
booking
odpowiedzialnie
start learning
responsibly
miesięcznie
start learning
monthly
zajęcia
start learning
Activities
procent
start learning
percentage
dalszy
start learning
further
satysfakcja
start learning
satisfaction
produkty
start learning
Products
wymagania
start learning
expectations, requirements
przystosować się
start learning
adapt
oczekiwać
start learning
expect
na przód/postępowy
start learning
Forward
ustalić
start learning
fix
przesunąć na termin późniejszy
start learning
move back
przesunąć na termin bliźszy
start learning
bring forward
sieć hoteli
start learning
hotel chain
możliwie
start learning
possible
woleć
start learning
prefer
zapewniać
start learning
ensure
pomagać
start learning
assist
kontrolować
start learning
monitoring
pasować
start learning
suits
skarży się
start learning
complains
zaczyna się w przyszłym tygodniu
start learning
Starts
czy on leci?
start learning
Is he flying
on zawsze je
start learning
he is always eating
dowiedzieć się o
start learning
find out about
możliwe dla
start learning
Possible for
mianowanie
start learning
appoitment forward
dostawcy
start learning
Suppliers
oczekiwania
start learning
expectation
ocena
start learning
evaluation
oszacowanie
start learning
assessment
rozwój
start learning
development
produkcja
start learning
production
spodziewany
start learning
expected
troska
start learning
caring
przedstawiciel
start learning
representative
usatysfakcjonowany
start learning
satisfied
oczekiwania
start learning
expectations
konsument
start learning
consumer
przepraszać
start learning
apologize
rentowność
start learning
profitability
lokacja
start learning
location
niezadowolony
start learning
dissatisfied
ewentualnie
start learning
eventually
konserwacja
start learning
maintenance
ostrożnie
start learning
carefully
nieproszony
start learning
unexpected
serwis
start learning
service
dostarczone
start learning
supplied
relacje
start learning
relationships
kurier
start learning
courier
serwis muzyczny online
start learning
music download service
inforamcje online
start learning
Online information
katering
start learning
catering
żłóbek
start learning
creche
zakupy online
start learning
online shopping
wyszukiwarka
start learning
search engine
firmy telekomunikacyjne
start learning
Telecommunication companies
doradcy finansowi
start learning
Financial advisers
serwisy prawne
start learning
Legal services
przechowywanie
start learning
storing
trochę
start learning
a little
nie tak blisko jak
start learning
Not nearly... as
dużo
start learning
a lot
bliżej niż
start learning
nearly as ... as
o wiele więcej
start learning
far more
nie tak jak
start learning
not anything like as ... as
o wiele mniej
start learning
much less
marginalnie
start learning
marginally
dopasować się
start learning
tailor
odnowienie
start learning
upadting
zorganizowac
start learning
arrange
główny powód
start learning
main reason
bierznia
start learning
tredmill
język
start learning
tongue
kajdanki
start learning
handcuffs
pokazać
start learning
display
jak najszybciej
start learning
right away

You must sign in to write a comment