angielski 3 kolokwium 1

 0    38 flashcards    muszalskad
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
owad przenoszący pyłek
start learning
pollen-bearing insect
uwalniający energie
start learning
energy-giving
kobieta karmiąca piersią
start learning
breastfeeding woman
asystent laboratoryjny
start learning
Lab Assistant
praca na pełen etat
start learning
full-time job
oprowadzić kogoś po laboratorium
start learning
show sb around the lab area
komory podciśnieniowe
start learning
negatively pressurized rooms
imponujący
start learning
impressive
niebezpieczne patogeny
start learning
hazardous pathogens
wyposażony w
start learning
fitted with
uwolnienie patogenow
start learning
the release of pathogens
gruźlica
start learning
tuberculosis
skuteczny
start learning
effective
przyłączyć się
start learning
join
stołówka
start learning
a canteen
próbki kliniczne
start learning
clinical samples
uważane za potencjalnie zakaźne
start learning
considered potentially infectious
pojemnik ze stali nierdzewnej
start learning
The stainless steel container
pralnia centralna
start learning
central loundry
związać je mocno
start learning
secure them tightly
umieścić coś
start learning
to place sth
artykuły płócienne
start learning
linen
wydzieliny
start learning
body fluids
kwasy
start learning
acids
ługi
start learning
alkalis
wykryć
start learning
detect
uziemienie
start learning
grounding
wyłącznik bezpieczeństwa
start learning
circuir braker box
droga ewakuacyjna
start learning
emergency passage
skażenie radioaktywne
start learning
radioactive contamination
znaki ostrzegawcze
start learning
warning signs
wyjście
start learning
exit
zlew
start learning
entire sink
łatwopalne
start learning
flammable
powodujące korozję, żrące
start learning
corrosive
wybuchowe
start learning
Explosive
sprężone gazy
start learning
compressed gases
badana tkanka
start learning
autopsied tissue

You must sign in to write a comment