Angielski 201-300

 0    100 flashcards    4mass4
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
nowy
start learning
new
miasto
start learning
city
praca, pracować
start learning
work
drzewo
start learning
tree
część
start learning
part
krzyż, przechodzić przez
start learning
cross
wziąć
start learning
take
gospodarstwo, uprawiać
start learning
farm
dostać
start learning
get
twardy, trudny
start learning
hard
miejsce
start learning
place
zaczynać
start learning
start
robić w czasie przeszłym i zrobione
start learning
made
móc
start learning
might
mieszkać, żyć
start learning
live
opowiadanie, historia
start learning
story
gdzie
start learning
where
widzieć w czasie przeszłym
start learning
saw
po
start learning
after
daleko
start learning
far
z powrotem, plecy
start learning
back
morze
start learning
sea
mało. mały
start learning
little
rysować
start learning
draw
tylko
start learning
only
lewy, pozostawiony
start learning
left
okrągły, okrążać, w kółko, runda
start learning
round
późno
start learning
late
człowiek, mężczyzna
start learning
man
biegać
start learning
run
rok
start learning
year
przeczenie do not nie rób lub operator w present simple w zdaniach przeczących
start learning
don't
przyjechał, przyszła...
start learning
came
podczas gdy, pewien czas
start learning
while
pokazywać
start learning
show
nacisnąć, prasa
start learning
press
każdy
start learning
every
blisko
start learning
close
dobry, dobrze
start learning
good
noc
start learning
night
mi, mnie
start learning
me
prawdziwy
start learning
real
dawać
start learning
give
życie
start learning
life
nasze
start learning
our
niewiele
start learning
few
pod
start learning
under
północ, północny
start learning
north
otwierać
start learning
open
dziesięć
start learning
ten
wydawać się
start learning
seem
proste
start learning
simple
razem
start learning
together
kilka
start learning
several
następny
start learning
next
samogłoska
start learning
vowel
biały
start learning
white
w kierunku, do, ku
start learning
toward
dzieci
start learning
children
wojna
start learning
war
zaczynać
start learning
begin
leżeć w czasie przeszłym, kłaść, nakładać
start learning
lay
dostawać, stawać się w czasie przeszłym
start learning
got
przeciwko
start learning
against
chodzić, spacerować
start learning
walk
wzór
start learning
pattern
przykład
start learning
example
wolny, wolno
start learning
slow
łatwość, łagodzić
start learning
ease
centrum, środek
start learning
center
papier, gazeta
start learning
paper
miłość, kochać
start learning
love
grupa, zespół
start learning
group
osoba
start learning
person
zawsze
start learning
always
pieniądze
start learning
money
muzyka
start learning
music
służyć, obsługiwać
start learning
serve
tamte
start learning
those
pojawiać się
start learning
appear
razem, oboje
start learning
both
droga
start learning
road
zaznaczać, ocena, znak, ślad
start learning
mark
mapa
start learning
map
często
start learning
often
deszcz, pada deszcz
start learning
rain
list, litera
start learning
letter
rządzić, zasada
start learning
rule
dopóki
start learning
until
rządzić
start learning
govern
mila
start learning
mile
ciagnąć, nalewać
start learning
pull
rzeka
start learning
river
zimny
start learning
cold
samochód
start learning
car
zauważyć, ogłoszenie, wymówienie
start learning
notice
stopy
start learning
feet
głos
start learning
voice
opieka, troszczyć się
start learning
care
rozdział, jednostka
start learning
unit

You must sign in to write a comment