Angielski 1

 0    124 flashcards    anda
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
choroby psychiczne
start learning
mental illness
chory psychicznie
start learning
mentally ill
szpital psychiatryczny
start learning
psychiatric hospital
szpital psychiatryczny (2)
start learning
lunatic asylum
oddział zamknięty
start learning
locked ward
kaftan bezpieczeństwa
start learning
strait jacket
być dopuszczonym
start learning
be admitted
być zwolnionym z
start learning
be discharged from
diagnozować
start learning
diagnose
diagnoza
start learning
diagnosis
diagnostyka
start learning
diagnostic
diagnosta
start learning
diagnostician
DSM IV
start learning
diagnostic and statistical manual
zachodzić na siebie / zazębianie się objawów
start learning
overlap of symptoms
rozróżniać - dostrzegać różnicę
start learning
distinguish
rozróżniać - różnicować - czasownik
start learning
differentiate
cierpieć na
start learning
to suffer from
cierpiący
start learning
sufferer
cierpienie
start learning
suffering
być dotkniętym przez
start learning
by afflicted by / with
rozpacz, przygnębienie
start learning
distress
zrozpaczony, przygnębiający
start learning
distressing
zachowania autodestrukcyjne
start learning
self-defeating behaviour
rozwijać
start learning
to develop
nabyć
start learning
acquire
predyspozycja, skłonność
start learning
predisposition
być predysponowanym, mieć skłonności do
start learning
be predisposed to
objawiać się w
start learning
to manifest itself in
przejawiać objawy
start learning
exhibit symptoms
łagodne objawy
start learning
mild symptoms
ciężkie / poważne objawy
start learning
severe symptoms
wywoływać
start learning
to trigger
utrzymywać się, nie ustępować
start learning
to persist
utrzymujący się, trwały
start learning
persistent
wytrwałość, utrzymywane się
start learning
persistence
nawracać
start learning
to recur
okresowy, powtarzający się, cykliczny
start learning
recurrent
nawrót
start learning
recurrence
nienormalny, nieprawidłowy
start learning
abnormal
nienormalność, nieprawidłowość
start learning
abnormality
nadmierny, przesadny
start learning
excessive
brak umiaru
start learning
excess
przeważający, rozpowszechniony
start learning
prevalent
powszechne występowanie, rozpowszechnienie
start learning
prevalance
częstotliwość
start learning
incidence of
początek
start learning
onset
choroba, atak, napad
start learning
bout
kolidować stawać na drodze czegoś
start learning
to interfere with = get in the way
pogarszać, uszkadzać, upośledzać
start learning
to impair
upośledzony, uszkodzony, ograniczony
start learning
impaired
upośledzenie, uszkodzenie
start learning
imprairment
zakłócać
start learning
to disturb
zakłócony, niezrównoważony
start learning
disturbed
zakłócenie
start learning
disturbance
zakłócić, zakłócać, dekonstruować
start learning
to disrupt
zakłócający, destrukcyjny
start learning
disruptive
zakłócenie, zamęt
start learning
disruption
zniekształcać, deformować
start learning
to distort
zniekształcony, zdeformowany, wykrzywiony
start learning
distorted
zniekształcenie, wypaczenie, deformacja
start learning
distortion
być w remisji
start learning
to be in remission
nawrót, nawracać
start learning
relapse
zaburzenia lękowe
start learning
anxiety disorders
fobia
start learning
phobia
fobiczny
start learning
phobic
niepohamowany, nie do opanowania
start learning
uncontrollable
przytłaczający, nieprzeparty
start learning
overhelming
być owładniętym przez
start learning
be overwhelmed by
przewidywać potencjalne zagrożenie
start learning
anticipate a potential threat
zespół uogólnionego lęku
start learning
generalised anxiety disorder
zaburzenia obsesyjno - kompulsywne
start learning
obsessive compulsive disorder
kompulsywny, niepohamowany, nałogowy
start learning
compulsive
wewnętrzny przymus, nieodparta chęć
start learning
compulsion
obsesyjny
start learning
obsessive
obsesja
start learning
obsession
mieć obsesję na punkcie (czegoś)
start learning
be obsessed with
wykonywać rytuały
start learning
perform rituals
ulżyć napięciu, niepokojowi
start learning
relieve tension / anxiety
poczuć ulgę
start learning
a sense of relief
zanieczyszczenie, skażenie
start learning
contamination
zanieczyszczony, skażony
start learning
contaminated
bariera (wysoki płot)
start learning
hoarding
posttraumatyczne zaburzenia stresowe (PTSD)
start learning
post-traumatic stress disorder
zaburzenia afektywne
start learning
mood / affective disorder
nastrój, humor
start learning
mood
głęboka depresja
start learning
major depression
dwubiegunowe zaburzenia
start learning
bipolar disorder
zaburzenia maniakalno - depresyjne
start learning
manic - depressive disorder
mieć depresję
start learning
feel depressed
mieć chandrę, być w dołku
start learning
down-in-the dumps
przygnębiony
start learning
despondent
przygnębienie
start learning
despondence
wyuczona bezradność
start learning
learned helplessness
stracić poczucie własnej wartości
start learning
loss of self-esteem
niskie poczucie własnej wartości
start learning
low self-esteem
poczucie bezwartościowości
start learning
feeling of worthlessness
wahania nastroju
start learning
mood swings / shifts
poczucie niegodności
start learning
feeling of unworthiness
mania
start learning
mania
maniakalny
start learning
manic
stadium, faza
start learning
phase
euforia
start learning
elation
upojony, w euforii
start learning
elated
gwałtowne myśli przelatujące przez głowę
start learning
rapid flight of ideas
ożywienie, pobudzenie, wtrząśnięcie
start learning
agitation
ożywiony, poruszony, wstrząśnięty
start learning
agitated
upośledzenie psycho-ruchowe
start learning
psychomotor retardation
upośledzony
start learning
retarded
samobójstwo
start learning
suicide
samobójczy
start learning
suicidal
myśli samobójcze
start learning
suicidal thoughts
popełniać
start learning
to commit
próbować, usiłować
start learning
attempt
zapobiegać
start learning
prevent
szukać uwagi, pomocy
start learning
seek attention help
szukać leczenia
start learning
seek treatment
schizofrenia
start learning
schizophrenia
schizofrenik
start learning
schizophrenic
paranoidalny
start learning
paranoid
chaotyczny, zdezorganizowany
start learning
disorganised
katatoniczny typy
start learning
catatonic types
powrót (np. do zdrowia)
start learning
to recover from
powracanie
start learning
recovery
piętno, znamię związane z chorobami psychicznymi
start learning
stigmas attached to mental illness

You must sign in to write a comment