ang. module 3

 0    66 flashcards    paskud
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
obywatelstwo (przedmiot)
start learning
citizenship
dramaturgia, dramat
start learning
drama
zarządzanie i administracja
start learning
business studies
podzielony
start learning
divided
równy / taki sam
start learning
equal
równy / taki sam
start learning
equal
prawa
start learning
laws
prawo (system zasad)
start learning
law
demokracja
start learning
democracy
zawierać
start learning
contain
Klasyczna opowieść
start learning
classic tale
odbywać próby
start learning
rehearse
zachęcenia / przyciągać
start learning
attract
wydalony
start learning
expelled
zadania, wypracowania
start learning
assignaments
złożyć (wypracowanie)
start learning
hand in
Egzamin próbny
start learning
mock exam
stare dokumenty
start learning
past papers
apel
start learning
assembly
wejście
start learning
entrance
sprawdzać obecność
start learning
roll call
mieć zaległości
start learning
fall behind
nadążać
start learning
catch up
przejrzeć
start learning
look over
nadążać
start learning
keep up
sprawdzić coś
start learning
look sth up
upomnieć kogoś
start learning
tell sb off
rzucić szkołę
start learning
drop out of
pojawiać się
start learning
turn up
wymagania (w stosunku do kandydata)
start learning
requirements
ściąga
start learning
crib sheet
podnieść rękę
start learning
raise hand
przyciągnąć czyjąś uwagę
start learning
attract one's attention
uczyć się na pamięć
start learning
learn by heart
opuścić
start learning
skip
opuścić
start learning
skip
kara, "koza"
start learning
detention
wyruszyć na przygodę
start learning
head of on an adventure
rozpocząć się
start learning
to launch
umożliwić komuś zrobienie czegoś
start learning
to enable sb to do sth
Program
start learning
a scheme
program sztandarowy
start learning
a flagship program
zachęcić kogoś do zrobienia czegoś
start learning
to encourage sb to do sth
wspieranie kogoś
start learning
to support sb
kadra pracowników
start learning
staff
większość uniwersytetów
start learning
the vast majority of university
uczestniczenia w
start learning
to participate in
zrobić staż
start learning
do an intership
zrobić staż
start learning
do intership
stażysta
start learning
intern
potwierdzić, uprawomocnić
start learning
validate sth
zapłacić czesne
start learning
to pay fees
dofinansowanie
start learning
grands
dostępny
start learning
available
mniej uprzywilejowane finansowo
start learning
less financially privileged
wzbogacić swoje życie
start learning
enrich one's life
samodzielność
start learning
self-reliance
być podstawą
start learning
be backbone of
główna zasada
start learning
principal aim
rozczarowujące doświadczenie
start learning
a disappointing experience
wyolbrzymiać
start learning
exaggerate
doświadczenie
start learning
experience
wytrzymać
start learning
stick it out
roztargniony
start learning
distracted
Distractec
start learning
Distracted
cierpiał
start learning
suffered

You must sign in to write a comment