ang-nowy 1

 0    171 flashcards    pmark8
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
odrobina
start learning
a tad
umiejętność
start learning
ability
obfitość
start learning
abundance
uznanie
start learning
acclaim
osiągnięcie
start learning
accomplishment
pot. spec od reklamy
start learning
adman
zaloty, umizgi
start learning
advances
zamożny
start learning
affluent
przejście
start learning
aisle
podobnie, tak samo,
start learning
alike
rozpętuje się piekło
start learning
all hell breaks loose
ziele angielskie
start learning
allspice
aminokwas
start learning
amino acid
oczekiwanie czegoś
start learning
anticipation of sth
oprócz czegoś,
start learning
apart from sth
apetyt rośnie w miarę jedzenia
start learning
appetite comes with eating
rumianek
start learning
chamomile
oskarżony
start learning
charged
trajkot
start learning
chatter
pot. Paplanina, gadanina
start learning
chattering
wesoło, radośnie
start learning
cheerfully
cudowne dziecko
start learning
child prodigy
starcie
start learning
clash
kocie łby, bruk
start learning
cobbles
trumna
start learning
coffin
godny pochwały
start learning
commendable
podstawowy, główny, wspólny
start learning
common
istotny, ważny
start learning
compelling
związek chemiczny
start learning
compound
zachowanie, sprawowanie się
start learning
conduct
powiernik
start learning
confidante
ciągły, nieustanny
start learning
constant
współzawodniczący, uczestnik
start learning
contender
przeznaczony dla kogoś
start learning
earmarked for sb
przewaga
start learning
edge
wytrzymałość
start learning
endurance
absorbujący, zajmujący, ciekawy
start learning
engrossing
podmiot
start learning
entity
równanie
start learning
equation
zlikwidowany
start learning
eradicated
chociaż
start learning
even though
każdy kij ma dwa końce
start learning
every coin has two sides
los
start learning
fate
realny, wykonalny
start learning
feasible
nietykalność
start learning
immunity
nienaganny
start learning
impeccable
zubożały
start learning
impoverished
w zamknięciu
start learning
in lockdown
wspomniany, wymieniony
start learning
in question
na dłuższą metę
start learning
in the long run
obezwładniony
start learning
incapacitated
nieustanny, bezustanny
start learning
incessant
siekacz
start learning
incisor
nietrzeźwy, w stanie
start learning
inebriated
nieunikniony, nieuchronny
start learning
inevitable
niesławny
start learning
infamous
zakorzeniony w czymś
start learning
ingrained in sth
nienasycony
start learning
insatiable
natychmiastowy
start learning
instant
natychmiastowo
start learning
instantaneously
misternie
start learning
intricately
wynalazek
start learning
invention
potomek
start learning
offspring
z (tych) powodów
start learning
on (the) grounds
ciągły, trwający
start learning
ongoing
wydra
start learning
otter
wydajność, wynik
start learning
output
oburzająco, szokująco
start learning
outrageously
kategorycznie
start learning
outright
półka na bagaż
start learning
overhead compartment
rytm, tempo
start learning
pace
owoc, plon
start learning
payoff
osobliwy, szczególny
start learning
peculiar
rówieśnik
start learning
peer
skonsternowany, pełen zdumienia
start learning
perplexed
pot. łebski, mądry
start learning
savvy
zapach
start learning
scent
strzelec
start learning
scorer
uwodzicielsko
start learning
seductively
czuciowy, zmysłowy
start learning
sensory
ustalenie,
start learning
settlement
zwód (szybkimi, drobnymi ruchami)
start learning
shimmy
skoro; jako, że
start learning
since
kusy
start learning
skimpy
sanie
start learning
sleigh
fragment
start learning
snippet
chrapanie
start learning
snore
osiągać coś
start learning
to attain sth
skorzystać z czegoś
start learning
to avail oneself of sth
zabronić komuś zrobienia czegoś
start learning
to bar sb from doing sth
grzmotnąć w coś, rąbnąć coś
start learning
to bash
być skierowanym do kogoś
start learning
to be aimed at sb
mieć obowiązek coś zrobić
start learning
to be bound to do sth
być skazanym na niepowodzenie
start learning
to be doomed to failure
mieć prawo do zrobienia czegoś
start learning
to be eligible to do sth
mieć prawo do czegoś
start learning
to be entitled to sth
stawiać czoła czemuś
start learning
to be faced with sth
być w długach
start learning
to be in debt
być za czymś
start learning
to be in favour of sth
być zgodnym z czymś
start learning
to be in line with sth
mylić z czymś
start learning
to be mistaken for sth
zmniejszać się, kurczyć się
start learning
to dwindle
wyłaniać się, objawić się, zostać znanym
start learning
to emerge
przynosić korzyści komuś, wzmacniać kogoś
start learning
to empower sb
natrafiać na coś, napotykać na coś/kogoś
start learning
to encounter sb/sth
zwiększyć coś
start learning
to enhance sth
wzbogacać coś
start learning
to enrich sth
wiązać się z czymś/ze zrobieniem czegoś
start learning
to entail doing sth
dorównywać komuś
start learning
to equal sb
przywoływać coś
start learning
to evoke sth
wyróżniać się, górować nad kimś
start learning
to excel
rozwijać coś
start learning
to expand sth
wydalić kogoś z, usunąć kogoś z
start learning
to expel sb from
uzyskiwać coś, wydobywać coś
start learning
to extract sth
wnioskować o czymś, przewidywać coś, oszacować coś
start learning
to extrapolate
pozwać kogoś
start learning
to file a lawsuit
załopotać, machać
start learning
to flap
uciekać, umykać
start learning
to flee
(za)trzepotać
start learning
to flutter
pójść w ślady kogoś
start learning
to follow in sb’s footsteps
sprzyjać czemuś, rozwijać coś
start learning
to foster sth
bywać w X
start learning
to frequent X
spełniać
start learning
to fulfil
zrekompensować coś, nadrabiać coś
start learning
to make up for sth
składać się z czegoś
start learning
to make up of sth
tłuc coś, gnieść coś
start learning
to mash sth
(za)rżeć
start learning
to neigh
żywić kogoś
start learning
to nourish sb
pojawiać się, występować
start learning
to occur
dać początek
start learning
to open the floodgates
przetrwać coś, przetrzymać coś
start learning
to outlast sth
zakazać czegoś, zdelegalizować coś
start learning
to outlaw sth
przeżyć kogoś (np. męża/żonę)
start learning
to outlive sb
ogrywać kogoś
start learning
to outplay sb
przechytrzyć kogoś, wykazywać się większym sprytem
start learning
to outwit sb
przelewać się, wylewać się
start learning
to overflow
stręczyć do nierządu
start learning
to pander
postrzegać coś
start learning
to perceive sth
udoskonalać coś
start learning
to perfect sth
zezwolić na coś
start learning
to permit sth
przenikać kogoś, przepajać, owładnąć
start learning
to pervade sb
stanowić obciążenie dla czegoś
start learning
to place a strain on sth
pot. współpracować
start learning
to play ball
wpaść do
start learning
to pop in
nalewać coś, wlewać coś
start learning
to pour sth
przewidywać coś
start learning
to predict sth
(za)panować, być powszechnie przyjętym
start learning
to prevail
udowodnić, że ktoś nie ma racji
start learning
to prove sb wrong
zapewniać coś
start learning
to provide sth
majstrować,
start learning
To tinker
wywoływać coś, powodować coś
start learning
to trigger sth
popsuć się
start learning
to turn sour
przekształcić coś w coś
start learning
to turn sth into sth
wyłączyć coś
start learning
to turn sth off
skierować się ku czemuś
start learning
to turn to sth
brzdąkać
start learning
to twang
różnić się
start learning
to vary
zawodzić
start learning
to wail
przechadzać się, wałęsać się
start learning
to wander
kląskać
start learning
to warble
ważyć
start learning
to weigh
warkotać
start learning
to whir
szeptać
start learning
to whisper
gwizdać, świsnąć
start learning
to whistle
wyniszczać, to zgładzić
start learning
to wipe sth out
zabiegać o względy kogoś
start learning
woo sb
ropucha
start learning
toad
lądowanie
start learning
touchdown
turniej
start learning
tournament
cecha
start learning
trait
zdrajca
start learning
traitor

You must sign in to write a comment