ang 14 cz. 5

 0    57 flashcards    Tomaszekqmz
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
nadrobić stratę
start learning
catch up
ekonomia
start learning
economics
gospodarka
start learning
economy
nie nadążać z
start learning
fall behind with
spadać
start learning
fall / drop
finanse / finansowy
start learning
finance / financial
wolny rynek
start learning
free market
fundusz
start learning
fund
popaść w / spłacić długi
start learning
get into / pay off debt
zbankrutować / brankructwo
start learning
go brankrupt / brankruptcy
obyć się bez luksusów
start learning
go without luxuries
dochód
start learning
income
żyć skromnie
start learning
live on a budget
dług publiczny
start learning
national debt
spłacić
start learning
repay
gwałtownie wzrosnąć
start learning
rise / increase sharply
wziąć pożyczkę
start learning
take out a loan
podatek
start learning
tax
krach
start learning
crash
waluta
start learning
currency
spadek, tendencja zniżkowa
start learning
downturn
tracić na wartości
start learning
drop in value
kurs wymiany
start learning
exchange rate
rynki finansowe
start learning
financial markets
znaleźć się w / wyjść z recesji
start learning
go into / come out of recession
inflacja
start learning
inflation
stopy procentowe
start learning
interest rates
inwestycja długoterminowa
start learning
long-term investment
perspektywy, widoki
start learning
outlook
gwałtownie spadać
start learning
plummet
dobrobyt
start learning
prosperity
akcje
start learning
shares
giełda papierów wartościowych
start learning
the stock market
być nie do wytrzymania
start learning
be a real pain
bardzo chcieć coś zrobić
start learning
be eager to do sth
troska, dotyczyć
start learning
concern
pomóc komuś
start learning
give someone a hand
globalny / globalizacja
start learning
global / globalization
chciwy
start learning
greedy
sterta
start learning
pile
tolerować coś, znosić coś
start learning
put up with sth
pędzić
start learning
race
założyć (organizację)
start learning
set up (an organization)
maleńki
start learning
tiny
w zastraszającym tempie
start learning
at an alarming rate
odnieść wrażenie
start learning
be under the impression
przeglądać książki
start learning
browse through books
palący problem
start learning
burning issue
wpaść na pomysł
start learning
come up with an idea
środek odstraszający
start learning
deterrent
nie mieć pojęcia
start learning
have no idea
na dłuższą metę
start learning
in the long term
wpajać wartości (komuś)
start learning
instil values in
uprawiać zawód
start learning
pursue a career
przestrzegać (tradycji)
start learning
stick to (traditions)
wykorzystać czyjąś potrzebę
start learning
tap into someone's need
aspirująca gwiazda popu
start learning
would-be pop star

You must sign in to write a comment