aneta 24th Feb 2014

 0    38 flashcards    engonskype_archive
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
zginać (rękę)
start learning
to bend, bent, bent
zaczynać
start learning
to begin, began, begun
łamać
start learning
to break, broke, broken
ugryźć
start learning
to bite, bit, bitten
kupić
start learning
to buy - bought - bought
przynosić
start learning
to bring - brought - brought
budować
start learning
to build - built - built
wybierać
start learning
to choose - chose - chosen
rysować
start learning
to draw - drew - drawn
latać
start learning
to fly - flew - flewn
przebaczać
start learning
to forgive - forgave - forgiven
iść
start learning
to go - went - gone
słyszeć
start learning
to hear - heard - heard
uderzyć
start learning
to hit - hit - hit
zatrzymać coś, zachować coś, dotrzymać (słowa)
start learning
to keep - kept - kept
wiedzieć, znać
start learning
to know - knew - known
opuszczać, wyjeżdżać
start learning
to leave - left - left
kłamać
start learning
to lie - lied - lied
przestań kłamać
start learning
stop lying
pływać
start learning
to swim - swam - swum
pisać
start learning
to write - wrote - written
klaskać
start learning
to clap - clapped - clapped
upuścić coś
start learning
to drop - dropped - dropped
zero w numerach telefonów
start learning
oh
plus
start learning
plus
To jest bardzo długie zdanie.
start learning
It is a very long sentence.
To jest bardzo krótkie słowo.
start learning
It is a very short word.
Czy możesz powtórzyć to zdanie?
start learning
Can you (please) repeat this sentence (please)?
jeździć konno
start learning
to ride a horse
spróbowałabym mówić po francusku
start learning
I would try to speak French.
próbować
start learning
to try - tried - tried (TO do sth)
ogromny
start learning
huge
przedszkole
start learning
kindergarten, nursery school
czy twoje włosy są kręcone?
start learning
Is your hair curly?
Ona ma bliznę na nosie
start learning
She has a scar on her nose
samogłoska (a, e, i, o, u, czasami y)
start learning
vowel (a, e, i, o, u, sometimes y)
spółgłoska
start learning
consonant (t, r, w, p, l, k, j, h, g, f, d, s, z, x, c, v, b, n, m, w,q))
dyskoteka
start learning
night club

You must sign in to write a comment