Aneta 17th March 2016 #2

 0    53 flashcards    engonskype
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
kulturalny
start learning
cultural
międzynarodowy
start learning
international
wydarzenie
start learning
event
sztuka
start learning
art
kultura
start learning
culture
wspólny język
start learning
a common language
wspólny / częsty
start learning
common
znakomity
start learning
outstanding / amazig
wspólnota
start learning
comunnity
zachęcać kogoś do zrobienia czegoś
start learning
to encourage sb to do sth
To jest świętowane w maju.
start learning
It is celebrated in May.
jeśli chodzi o...
start learning
when it come to...
w kadym kraju
start learning
in every country
wszędzie na świecie
start learning
everywhere in the world
nie komplikuj
start learning
keep it simple
przede wszystkim / zwłaszcza
start learning
especially
na youtube
start learning
on youtube
doceniać coś
start learning
to appreciate sth
Doceniam twoją pomoc.
start learning
I (really) appreciate your help.
Wolę hip hop niż balet.
start learning
I prefer hip hop TO ballet.
Lubię hip hop.
start learning
I'm fond of hip hop. / I'm keen on hip hop.
Mam bzika na punkcie hip hopu.
start learning
I'm crazy ABOUT hip hop.
To powoduje, że oni czują się młodsi i szczęśliwsi.
start learning
It makes them feel younger and happier.
To fajny sposób na spędzanie wolnego czasu.
start learning
It's a great way to spend your free time.
być zaangażowanym w coś
start learning
to be involved in sth
zagraniczny
start learning
foreign
wycieczka
start learning
tour
naturalny
start learning
naturalny
wydma
start learning
dune
i tak dalej
start learning
etc. / and so one
On ma trochę inne zdanie.
start learning
Hhe has a slightly different idea.
Masz rację, ale...
start learning
You are right but (I have a slighly different idea)
Zgadzam się z tobą, ale...
start learning
I agree with you but...
krajobraz
start learning
landscape
możemy im pokazać Wilno
start learning
We can show them Vilnius.
Wilno
start learning
Vilnius
zapierające dech w piersiach widoki
start learning
breathtaking views
las
start learning
forest
rzeki
start learning
rivers
dolina
start learning
valley
jazda na rowerze
start learning
cycling
Cieszę się, że się ze mną zgadzasz.
start learning
I'm glad you agree with me.
Nie3 mogę się doczekać organizowania wycieczki.
start learning
I can't wait to start organising the tour.
wiersz
start learning
poem
poezja
start learning
poetry
poeta
start learning
poet
cel
start learning
objective / goal / aim / purpose
wspierać rozwój
start learning
to support the development
rozwijać
start learning
to develop
wzmocnić
start learning
to strengthen
dyrektor szkoły
start learning
headteacher
podsumować
start learning
to sum up
szybkiego powrotu do zdrowia
start learning
get well soon

You must sign in to write a comment