aneta 13th Jsn 2014

 0    62 flashcards    engonskype_archive
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
dzień dobry (rano)
start learning
good afternoon
dzień dobry (rano)
start learning
good morning
dobry wieczór
start learning
good evening
rano, z rana
start learning
in the morning
popołudniu
start learning
in the afternoon
wieczorem
start learning
in the evening
Rano zawsze wstaję o siódmej.
start learning
In the morning I always get up at 7.
Wieczorem zawsze czytam książkę.
start learning
In the evening I always read a book.
Rano moja mam zawsze wstaje o szóstej.
start learning
In the morning my mom always getS up at 6.
definicja, wyjaśnienie
start learning
definition
nakrycie, okrycie
start learning
cover
wełna
start learning
wool
koc
start learning
blanket
wybierać
start learning
to choose, chose, chosen
rosnąć
start learning
to grow, grew, grown
płacić
start learning
to pay
siedzieć
start learning
to sit
kupować
start learning
to buy
widzieć
start learning
see - saw /so:/ - seen
pisać
start learning
to write - wrote - written
mieć na sobie
start learning
to wear - wore - worn
kraść
start learning
to steal - stole - stolen
wojna
start learning
war
nasza ostatnia lekcja była ósmego stycznia
start learning
our last lesson was on the 8th of January.
lekarz
start learning
doctor
Ty uczysz teraz angielskiego.
start learning
you are teaching English now.
Ona teraz pracuje.
start learning
she IS working now.
moja moma teraz gotuje.
start learning
my mom is cooking now.
mój brat ogląda teraz film.
start learning
my brother is watching a film now.
moja siostra robi teraz śniadanie
start learning
my sister is making breakfast now.
Nie uczysz teraz angielskiego.
start learning
you are NOT (aren't) teaching English now.
ona teraz nie pracuje
start learning
she is not = isn't working now.
moja mama teraz nie gotuje.
start learning
my mom isn't cooking now.
(my) nie czytamy teraz.
start learning
we aren't reading now.
czy teraz uczysz angielskiego?
start learning
Are you teaching English now?
czy ona teraz pracuje?
start learning
Is she working now?
Czy twoja mama teraz gotuje?
start learning
Is your mom cooking now?
Czy twój brat ogląda teraz film?
start learning
Is your brother watching a film now?
Czy twoja siostra robi teraz śniadanie?
start learning
Is your sister making breakfast now?
Czy ona piecze / robi teraz ciasto?
start learning
Is she making a cake now?
uczyć się, studiować
start learning
to study
w tym momencie
start learning
at the moment
Jestem w pracy.
start learning
I'm at work.
Jestem w domu.
start learning
I'm at home.
Ona śpiewa teraz po angielsku.
start learning
She's singing in English now.
ta piosenka jest po niemiecku.
start learning
this song is in German.
ta książka jest po francusku.
start learning
this book is in French.
mój brat ziewa
start learning
my brother is yawning.
moja mam maluje teraz paznokcie
start learning
my mom is polishing nails now.
filiżanka herbaty bez cukru
start learning
a cup of tea without sugar
z mlekiem
start learning
with milk
Ona mieszka na wsi.
start learning
She liveS in the countryside.
Moja mama prowadzi teraz auto.
start learning
My mom is driving a car now.
Zamierzam odwiedzić moją babcię.
start learning
I'm going to visit my granny.
Chciałabym pójść na basen.
start learning
I'd like = I would like to go to the pool.
Ona chciałaby zrobić ciasto.
start learning
She'd like to make a cake.
Chcielibyśmy pójść do teatru.
start learning
We would like to go to the theatre. We'd like to go to the theatre.
w Wilnie
start learning
in Vilnius
Chcę coś zjesz.
start learning
I want to eat something.
Ona chce odrobić lekcje.
start learning
She wants to do homework.
Chcemy pojeździć na rowerze.
start learning
We want to ride a bike.
Chcemy pośpiewać po angielsku.
start learning
We want to sing in English.

You must sign in to write a comment