aneta 10th Feb 2014

 0    56 flashcards    engonskype_archive
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
jak leci?
start learning
how's it going?
w minioną środę
start learning
last Wednesday
w przyszły piątek
start learning
next Friday
w przyszły weekend
start learning
next weekend
w zeszłym roku
start learning
last year
w przyszłym miesiącu
start learning
next month
śniadanie to jest najważniejszy posiłek.
start learning
Breakfast is the most important meal.
ważny
start learning
important
ważniejszy
start learning
more important
najważniejszy
start learning
the most important
jakie miasto jest największe na Litwie?
start learning
what city is the biggest in Lithuania?
gruby
start learning
fat
ciemny
start learning
dark
na zachodzie
start learning
in the west
na północy
start learning
in the north
na południu
start learning
in the south
na wschodzie
start learning
in the east
na północnym zachodzie Polaski
start learning
in the north- west of Poland
na północnym zachodzie Litwy
start learning
in the north-west of Lithuania
czy umiesz ...? czy możesz ...?
start learning
Can you ...?
czy możesz zamknąć drzwi?
start learning
Can you close the door?
Jakie jest twoje ulubione warzywo? / Jakie są twoje ulubione warzywa?
start learning
What IS your favourite vegetable? / What are your favourite vegetables?
podwójne o
start learning
double o
Czy mogłabyś podać mi sól?
start learning
Could you pass me the salt?
uczeń, student
start learning
student
uczeń (szkoły podstawowej)
start learning
pupil
twój pokój jest taki czysty
start learning
your room is so clean
brudny
start learning
dirty
będziesz ze mną szczęśliwa
start learning
you will be happy with me.
ona będzie piekną kobietą.
start learning
he will be a beautiful woman.
przystojny
start learning
handsome
Ciasto zostanie zrobione przeze mnie.
start learning
The cake will be made by me.
przeze mnie
start learning
by me
przez ciebie / przez was
start learning
by you
przez nią
start learning
by her
przez niego
start learning
by him
przez nas
start learning
by us
by them
start learning
przez nich
Ta książka zostanie napisana przez niego.
start learning
This book will be written by him.
ta książka została przeczytana przez nas
start learning
This book WAS read /red/ by us.
Te książki zostały przeczytane przez niego.
start learning
These books WERE read /red/ by him.
Te ciasta zostały upieczone przez moją mamę.
start learning
These cakes were bakED by my mom.
Te ciasta zostaną upieczone przeze mnie.
start learning
These cakes will be baked by me.
mój tata kupił ten samochód.
start learning
My dad bought this car.
ten samochód został kupiony przez mojego tatę.
start learning
This car WAS bought by my dad.
te samochody zostały kupione przez mojego dziadka.
start learning
These cars WERE bought by my grandfather.
ten samochód został umyty przez mojego brata.
start learning
This car WAS washed by my brother.
ten rower zostanie umyty przez moją siostrę.
start learning
This bike WILL BE washed by my sister.
te rowery zostaną umyte przeze mnie.
start learning
These bikes WILL BE cleaned by me.
Ja już skończyłam. (the Present Perfect)
start learning
I have ALREADY finished. (the Present Perfect)
Ja jeszcze nie skończyłam. (the Present Perfect)
start learning
I haven't finished YET. (the Present Perfect)
Ta książka została napisana przez mojego tatę.
start learning
this book HAS BEEN written by my dad.
To ciasto zostało upieczone przeze mnie. (the Present Perfect)
start learning
This cake has been baked my me. (the Present Perfect)
To ciasto zostało upieczone przeze mnie. (the Past Simple)
start learning
This cake was baked my me. (the Past Simple)
Te ciasta zostały upieczone przeze mnie. (the Present Perfect)
start learning
these cakes HAVE been baked by me. (the Present Perfect)
Te ciasta zostały upieczone przeze mnie. (the Past Simple)
start learning
these cakes were baked by me. (the Past Simple)

You must sign in to write a comment