Andy 6 dyktando 45

 0    6 flashcards    andrzejmarian1
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
In the old days, people were very much afraid of their kings.
start learning
W dawnych czasach ludzie byli bardzo boi się ich królów.
It is quite useless thinking abount what will happen if they win, simply bcause they won't win.
start learning
To jest zupełnie bezużyteczne myślenie abount co się stanie, jeśli wygra, wystarczy bcause nie wygra.
My pen is the most useful thing I possess.
start learning
Moje pióro jest najbardziej użyteczna rzecz, jaką posiadamy.
Mix some wine with it, put in some ice and then pour the lot into a large glass.
start learning
Wymieszać wino z nim umieścić w jakimś lodem, a następnie wlać sporo do dużej szklanki.
The two countries wouldn't even unite to protect temselves against their common enemy.
start learning
Oba kraje nawet nie łączą się w celu ochrony temselves przeciwko ich wspólnemu wrogowi.
He takes great care of his car and lets no one use it but himself.
start learning
Bierze wielką opieką swojego samochodu i pozwala nikt nie używać, ale sam.

You must sign in to write a comment