An Essential A-Z of Business Law

 0    413 flashcards    eveline90
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
abate
start learning
zaniechać, zaprzestać
abide by
start learning
przestrzegać
abolish
start learning
znieść
abstain
start learning
powstrzymać się
acceptance
start learning
zgoda, akceptacja
accountable
start learning
odpowiedzialny
accrual
start learning
narastające odsetki
act of god
start learning
siła wyższa
adjourn
start learning
odroczyć
admissible
start learning
dopuszczalne
allege
start learning
zarzucać, twierdzić
arrears
start learning
mieć zaległości w płatnościach
attest
start learning
uwierzytelnić
award
start learning
1) przyznać odszkodowanie 2) odszkodowanie
ban
start learning
zakaz
bankrupt
start learning
bankrut
Bar
start learning
Palestra
beforehand
start learning
wcześniej, uprzednio
beneficiary
start learning
beneficjent, spadkobierca
blacklist
start learning
czarna lista
bona fide purchaser
start learning
kupujący w dobrej wierze
borrow from
start learning
pożyczyć od
bounce cheque
start learning
czek bez pokrycia
brand
start learning
marka
breach
start learning
złamać
budget
start learning
budżet
building society
start learning
bank udzielający hipotek
burden of proof
start learning
ciężar dowodu
capacity
start learning
zdolność
capital
start learning
kapitał
carte blanche
start learning
pełnomocnictwo
caveat emptor
start learning
niech kupujący się strzeże
certify
start learning
świadczyć, poświadczyć
chairperson
start learning
przewodniczący
charity
start learning
instytucja charytatywna
cite
start learning
1) cytować 2) pozwać kogoś do sądu
claim
start learning
pozew, roszczenie
compel
start learning
zmusić
convene a meeting
start learning
zwołać spotkanie
covenant
start learning
umowa, zobowiązanie
cover
start learning
pokrywać, zabezpieczyć
credit
start learning
1) kredyt 2) wypłacić z banku
damages
start learning
odszkodowanie
database
start learning
bazy danych
debenture
start learning
skrypt, zastaw
deem
start learning
uważać, uznawać
defamation
start learning
zniesławienie
default
start learning
niedotrzymanie, niewywiązanie się z
defraud
start learning
oszukać
detain
start learning
zatrzymać, przetrzymywać kogoś
deterrent
start learning
represyjny, odstraszający
disclose
start learning
ujawnić
at the discretion of
start learning
wg uznania
disqualify
start learning
niezdolny do wykonania
draft
start learning
1) spisać 2) brudnopis
dwelling
start learning
mieszkanie
earmark
start learning
asygnować
earnest
start learning
zdatek, zaliczka
elapse
start learning
upływać (ad. czasu)
eligible
start learning
uprawniona, odpowiednia
embargo
start learning
embargo
embezzle
start learning
przywłaszczyć, sprzeniewierzyć
emotional distress
start learning
emocjonalne krzywdy moralne
enclosure
start learning
załącznik
entitle to
start learning
uprawnić do
esquire
start learning
zamiast "Mr", tytuł grzecznościowy
evade
start learning
unikać
evict
start learning
eksmitować
excess
start learning
nadmiar
expressly
start learning
wyraźnie
factor
start learning
czynnik
fake
start learning
fałszywy
falsify
start learning
fałszować
feasible
start learning
wykonalne
fee
start learning
opłata, wynagrodzenie
fiduciary
start learning
powierniczy
file
start learning
złożyć, przedłożyć
fine
start learning
grzywna
firm
start learning
stały, wiążący, niezmienny
force majeure
start learning
siła wyższa
foreclose
start learning
przejąć majątek w ramach egzekucji przeciw dłużnikowi
franchise
start learning
francyza, koncesja
fraudulent
start learning
fałszywy, nieuczciwy
fundamental
start learning
istotny, podstawowy
gag
start learning
zakończyć coś, zatrzymać
garnishee
start learning
dłużnik płaci wierzycielowi wierzyciela
gavel
start learning
młotek sędziego
gazump
start learning
przelicytować, podbić ofertę
gloss over
start learning
ukrywać, unikać
going concern
start learning
przedsiębiorstwo rozwijające się
good faith
start learning
dobra wiara
goodwill
start learning
wartość firmy
grace
start learning
zwłoka, ulga
gratuity
start learning
napiwki
grievance
start learning
skarga ze strony pracownika
gross
start learning
brutto
guarantor
start learning
poręczyciel
guidelines
start learning
wskazówki
habitual
start learning
notoryczny
hacker
start learning
haker
harassment
start learning
mobbing, nękanie, napastowanie
hear
start learning
wysłuchać
hearsay
start learning
dowód ze słyszenia
heir
start learning
spadkobierca
hereditary
start learning
dziedziczny
hire purchase
start learning
system ratalny
hive off
start learning
przekształcić
hoax
start learning
mistyfikacja, oszustwo
hold
start learning
odbywać, orzekać
honour
start learning
uhonorować
hostage
start learning
zakładnik
zakładnik in English
hurdle
start learning
przeszkoda
illegal
start learning
nielegalny
impartial
start learning
bezstronny
imply
start learning
dawać do zrozumienia, domniemywać
impound
start learning
konfiskować
impunity
start learning
bezkarnie
in camera
start learning
przy drzwiach zamkniętych
indemnify
start learning
zrekompensować, wynagrodzić
infringe
start learning
naruszenie praw
inherit
start learning
dziedziczyć
injunction
start learning
nakaz
inquest
start learning
śledztwo
insolvent
start learning
niewypłacalny
intangible
start learning
niematerialne
irrelevant
start learning
nieistotne
joint and several
start learning
łącznie i oddzielnie
joint venture
start learning
wspólne przedsięwzięcie
judgement
start learning
wyrok, orzeczenie, werdykt
judicial
start learning
sądowy, sędziowski
judiciary
start learning
sądownictwo
jurisdiction
start learning
jurysdykcja
juror
start learning
przysięgły
justify
start learning
uzasadniać, wytłumaczyć, usprawiedliwić
juvenile
start learning
młodociany
kangaroo court
start learning
sąd samozwańczy
kin
start learning
krewni
know-how
start learning
wiedza praktyczna, specjalistyczna
knowledge
start learning
wiedza
landlord
start learning
gospodarz domu, właściciel
lapse
start learning
upływać, wygasać (ad. czasu, terminów)
latent
start learning
ukryty
launder
start learning
prać pieniądze
layperson
start learning
laik
leak
start learning
przeciek
lease
start learning
dzierżawca, dzierżawić
leave
start learning
zwolnienie, pozwolenie, zezwolenie
let
start learning
wynajmować na dłuższy okres czasu
libel
start learning
paszkwil
lien
start learning
prawo rzeczowe, zastaw
in lieu of
start learning
zamiast, w miejsce czegoś
liquidate
start learning
zlikwidować
lump sum
start learning
suma ryczałtowa
major
start learning
główny, ważny
malpractice
start learning
błąd w sztuce, zachowanie nieprofesjonalne
mandatory
start learning
obowiązkowe
mareva injunction
start learning
nakaz zamrożenia aktywów dla osoby chcącej wyjechać za granicę inaczej freezing order
margin
start learning
marża
material
start learning
istotny
mediate
start learning
mediacja
merchandise
start learning
rzeczy do kupienia - gadżety
merge
start learning
łączyć
merger
start learning
fuzja
minutes
start learning
protokół
misinterpret
start learning
mylnie, błędnie zrozumieć
misnomer
start learning
źle użyte słowo
misrepresentation
start learning
wprowadzić w błąd
motion
start learning
wniosek
nature
start learning
typ, rodzaj
neglect
start learning
zaniedbywać
negligence
start learning
zaniedbanie
negotiable
start learning
negocjowalne
net
start learning
netto
neutral
start learning
bezstronny
next of kin
start learning
najbliżsi krewni
nominal
start learning
wartość nominalna
nominee
start learning
powiernik
notice
start learning
wypowiedzenie, ostrzeżenie, zawiadomienie
notwithstanding
start learning
pomimo
novation
start learning
nowacja
nuisance
start learning
zakłócenie
null
start learning
nieważny, bez znaczenia
oath
start learning
przysięga
obiter dictum
start learning
opinie incydentalne
obligatory
start learning
obowiązkowo
obsolete
start learning
zdezaktualizowany
omission
start learning
zaniechanie, pominięcie
onus
start learning
ciężar dowodu
open-ended
start learning
otwarty
operative
start learning
sprawny
option
start learning
wybór
ostensible
start learning
rzekomy, pozorny
out of court
start learning
spoza sądu
out of pocket
start learning
z własnej kieszeni
output
start learning
wydajność, produkcja
outstanding
start learning
zaległy, zaległość
parity
start learning
równość
partnership
start learning
spółka
party
start learning
strona
pass
start learning
przyjąć, przegłosować za
pass off
start learning
podszywanie się, podrabianie
patent
start learning
patent
pecuniary
start learning
pienieżny, finansowy
perjury
start learning
krzywoprzysięstwo
pertain
start learning
odnosić sie do czegoś
petition
start learning
petycja
petty
start learning
drobny
portfolio
start learning
akcje, udziały będące własnością
power of attorney
start learning
pełnomocnictwo
proviso
start learning
zapis, klauzula, zastrzeżenie
quantum
start learning
kwota
quarter
start learning
kwartał
quorum
start learning
kworum
quota
start learning
przydział
ratify
start learning
ratyfikować, aprobować
rebut
start learning
odpierać
reckless
start learning
lekkomyślnie
reconcile
start learning
uzgodnienie, pojednanie, mediacja
rectify
start learning
naprawiać, korygować
redundant
start learning
zwolniony, redukcja miejsc pracy
retire
start learning
przejść na emeryturę
revenue
start learning
dochód
royalty
start learning
tantiemy
sack
start learning
wyrzucić, zwolnić
satisfy
start learning
pełnić
seal
start learning
pieczęć
seek
start learning
występować po
share
start learning
udział
slander
start learning
zniesławienie ustne
sleeping partner
start learning
cichy wspólnik
solvent
start learning
wypłacalny
strike
start learning
strajk
subcontract
start learning
umowa o podwykonawstwo
subpoena
start learning
wezwanie do sądu
subsidiary
start learning
filia
substandard
start learning
poniżej standardu
sue
start learning
pozwać kogoś
tacit
start learning
dorozymiały
takeover bid
start learning
przejęcie
tax deductible
start learning
podlegające potrąceniu podatkowemu
tax loophole
start learning
luka podatkowa
tender
start learning
oferta przetargu
tenure
start learning
posiadanie, urzędowanie
testify
start learning
zeznawać
third party
start learning
trzecia strona
tortfeasor
start learning
osoba popełniająca delikt
trace
start learning
śledzić, tropić
trade union
start learning
związki zawodowe
transaction
start learning
transakcja
trespass
start learning
wtargnięcie
tribunal
start learning
trybunał, sąd pracy
ultra vires
start learning
wykraczający poza kompetencje
unanimous
start learning
jednogłośnie
unconditional
start learning
bezwarunkowy
undermentioned
start learning
niżej wspomniany
undertake
start learning
podjąć się, zobowiązać
undue influence
start learning
bezprawny nacisk
unenforceable
start learning
niewykonalny, nieegzekwowalny
unequivocal
start learning
jednoznaczny
unilateral
start learning
jednostronny
unjust
start learning
niesprawiedliwy, sprzeczny
unliquidated damages
start learning
odszkodowanie nieokreślone
unprecendented
start learning
bezprecedensowy
unprofessional conduct
start learning
zachowanie nieprofesjonalne
unsecured
start learning
niezabezpieczony
waive
start learning
zrzec się, zwolnić z obowiązku
warranty
start learning
gwarancja, zapis mniej ważny w umowie
wear and tear
start learning
zużycie w wyniku użytkowania
whatsoever
start learning
żaden
wholesale
start learning
sprzedaż hurtowa
will
start learning
testament
wind up
start learning
zwinąć interes, likwidacja firmy
withdraw
start learning
wycofać, wypłacać pieniądze
withhold
start learning
zataić, ukryć
without prejudice
start learning
bez obliga, bez charakteru wiążącego
witness
start learning
świadek, być świadkiem
writ
start learning
nakaz stawienia się w sądzie
yield
start learning
dochód, zysk, przychód
zone
start learning
strefa, obszar
vacant
start learning
wakat, wolne
valid
start learning
ważny
valuation
start learning
ocena, wycena
value added tax
start learning
vat, podatek od wartości
vary
start learning
zmienić
vendee
start learning
nabywca
verbatim
start learning
dosłownie
vest
start learning
nadawać prawo, przekazać prawo do czegoś
vet
start learning
badać, lustrować
viable
start learning
funkcjonalny, wykonalny
viz
start learning
to znaczy
void
start learning
nieważny
voluntary
start learning
dobrowolnie, nieodpłatnie
vouch for
start learning
gwarantować, ręczyć
accrue
start learning
narastać
advance
start learning
zaliczka, pożyczka
arbitration
start learning
arbitraż
articles of association
start learning
statut spółki
assign
start learning
przenieść własność, cedować
auditor
start learning
audytor, kontroler finansowy
binding
start learning
wiążący
board
start learning
zarząd
boilerplate clause
start learning
formularz umowy, gotowy wzór
breakdown
start learning
kosztorys
claimant
start learning
osoba zgłaszająca roszczenie
class action
start learning
pozew zbiorowy
compound interest
start learning
procent składany, odsetek składany
concur
start learning
zgadzać się
consideration
start learning
świadczenie, zapłata
conveyancing
start learning
przeniesienie prawa własności
copyright
start learning
prawo autorskie
creditor
start learning
wierzyciel
debtor
start learning
dłużnik
defective
start learning
wadliwy, wybrakowany
determine
start learning
określać warunki, decydować o czymś, wygasać
detrimental
start learning
szkodliwy
discharge
start learning
wywiązać się, wypełnić zobowiązanie, spłacać dług
dividend
start learning
dywidenda
due
start learning
należny, należność, opłata
easement
start learning
służebność
encumbrance
start learning
obciążenie
excepted
start learning
wykluczony
exclusion clause
start learning
klauzula wyłączenia, klauzula ekskluzji
execute
start learning
podpisać umowę, wykonać zobowiązanie
exempt
start learning
nieuregulowany prawem, zwolnić się od zobowiązań
factoring
start learning
sprzedanie wierzytelności
flexitime
start learning
ruchomy czas pracy
foreseeable
start learning
do przewidzenia
forfeit
start learning
grzywna, konfiskata
freezing order
start learning
sądowy zakaz przeniesienia własności do innego kraju
furnish
start learning
udzielać, dostarczać
goods
start learning
towary
governing law
start learning
prawo miejscowe
grant
start learning
przyznawać, udzielać
grounds
start learning
podstawy
guarantee
start learning
gwarantować, poręczenie, gwarancja
handle
start learning
poradzić sobie
headquarters
start learning
centrala, siedziba
heads of agreement
start learning
projekt, zarys umowy
hearing
start learning
rozprawa, przesłuchanie
holding company
start learning
spółka holdingowa
human resources department
start learning
dział personalny/kadr
human rights
start learning
prawa człowieka
impose
start learning
nakładać
income
start learning
dochód
incur
start learning
ponosić koszty
injured party
start learning
strona poszkodowana
instruct
start learning
ustanawiać adwokata pełnomocnikiem
intellectual property
start learning
własność intelektualna
issue
start learning
wydawać, publikować
joint account
start learning
wspólne konto w banku
joint tenancy
start learning
współdzierżawa
judgement in default
start learning
wyrok zaoczny
jury
start learning
ława przysięgłych
kickback
start learning
łapówka
land law
start learning
prawo nieruchomości
legal personality
start learning
osobowość prawna
liability
start learning
odpowiedzialność
licence
start learning
pozwolenie, koncesja
litigant
start learning
strona w procesie
loan
start learning
pożyczka, kredyt
maternity leave
start learning
urlop macierzyński
maritime law
start learning
prawo morza
memorandum of association
start learning
umowa, statut spółki
mitigate
start learning
łagodzić, zmniejszać szkody
mortgage
start learning
hipoteka, kredyt hipoteczny
mortgagee
start learning
wierzyciel hipoteczny
mortgagor
start learning
dłużnik hipoteczny
network
start learning
sieć, powiązania
no-win no-fee
start learning
brak wygranej brak zapłaty
noncompetition clause
start learning
klauzula zakazu konkurencji
notary
start learning
notariusz
notify
start learning
oznajmić, ogłosić oficjalnie
occupier's liability
start learning
odpowiedzialność lokatora
offer
start learning
oferta
offset
start learning
równoważyć
onerous
start learning
uciążliwy
out-of-court settlement
start learning
rozwiązanie sporu polubownie bez udziału sądu, bez rozprawy
out-of-pocket expenses
start learning
wydatki bieżące na rzecz firmy z własnej kieszeni
outsource
start learning
zlecać innej firmie
overdraft
start learning
zadłużenie
overtime
start learning
nadgodziny
personal injury
start learning
obrażenia cielesne
plaintiff
start learning
powód
precedent
start learning
precedens
premises
start learning
budynki, lokale
proceedings
start learning
postępowanie, procedura
pursuant to
start learning
zgodnie z
receipt
start learning
pokwitowanie
receivership
start learning
zarządzenie przez syndyka masy upadłościowej
recitals
start learning
preambuła, wstęp
recover
start learning
odzyskać
redemption date
start learning
termin spłaty
reimburse
start learning
zrefundować, zwracać koszty
remedy
start learning
środek, naprawić, zadośćuczynienie
revoke
start learning
unieważnić, cofnąć
salary
start learning
pensja, wynagrodzenie
schedule
start learning
załącznik
serve
start learning
doręczać
set forth
start learning
pisemny
settle
start learning
uregulować, osiągnąć porozumienie
specific performance
start learning
nakaz spełnienia określonych zobowiązań umownych
statute
start learning
ustawa
tenant
start learning
dzierżawca, najemca
termination clause
start learning
klauzula wypowiedzenia umowy
trademark
start learning
znak firmowy
trust
start learning
zarząd powierniczy
undischarged bankrupt
start learning
niespłacalny bankrut
unfair dismissal
start learning
zwolnienie nieuzasadnione
vendor
start learning
sprzedawca
venture capital
start learning
kapitał zainwestowany z ryzykiem
verbal agreement
start learning
umowa ustna
verify
start learning
sprawdzać, weryfikować
write off
start learning
umorzyć

You must sign in to write a comment