Courts and Lawyers – Legal English; Sądy i prawnicy – angielskie słownictwo prawnicze

4.2  6    48 flashcards    VocApp
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
sąd apelacyjny
start learning
appellate court = Court of Appeal
Sąd Koronny
start learning
Crown Court
Sąd Najwyższy
start learning
High Court
sąd dla nieletnich
start learning
juvenile court
sąd niższej instancji
start learning
lower court
sąd pokoju dla drobnych spraw i wstępnych przesłuchań
start learning
magistrates' court
fikcyjny sąd (dla studentów prawa)
start learning
moot court
sąd rozpatrujący drobne wykroczenia
start learning
small-claims court
trybunał
start learning
tribunal
pisemne oświadczenie złożone pod przysięgą
start learning
affidavit
odpowiedź na pozew
start learning
answer
akta lub streszczenie sprawy
start learning
brief
powództwo, skarga
start learning
complaint
nakaz lub postanowienie sądu
start learning
injunction
wniosek
start learning
motion
zawiadomienie
start learning
notice
pismo procesowe
start learning
pleading
wezwanie do sądu
start learning
writ
pozwany (w procesie cywilnym)
start learning
defendant = respondent
sędzia
start learning
judge
powód
start learning
claimant = (US) petitioner
biegły sądowy
start learning
expert witness
apelant
start learning
appellant = (US) petitioner
adwokat
start learning
adwokat in English
advocate
sekretarz
start learning
clerk
funkcjonariusz
start learning
bailiff
prawo cywilne
start learning
civil law
prawo zwyczajowe
start learning
common law = case law
prawo karne
start learning
criminal law = penal law
dyrektywa
start learning
directive
ustawa
start learning
statute
zarządzenie (organ lokalny)
start learning
ordinance = bylaw
zarządzenie
start learning
regulation
projekt ustawy
start learning
bill
sporządzić projekt dokumentu
start learning
to draft a document
wydać dokument
start learning
to issue a document
włączyć do dokumentacji
start learning
to file a document with sb
dostarczyć komuś dokument
start learning
to serve a document on sb
dostarczyć komuś dokument (oczekując podjęcia decyzji)
start learning
to submit a document to sb
(UK) adwokat
start learning
barrister
(US) adwokat
start learning
attorney
radca prawny (zatrudniony w przedsiębiorstwie)
start learning
in-house counsel
radca prawny
start learning
solicitor
pozbawić uprawnień adwokackich
start learning
to disbar a lawyer
udzielać porad prawnych klientom
start learning
to advise clients
procesować się
start learning
to litigate cases
być prawnikiem
start learning
to practise law
badać prawo
start learning
to research law

Comments:

matimod19 wrote: 2012-05-27 12:01:39
:( żal mi tego :( wyszukuje to w "angielski na poziomie postawówki" :(

paulinaferens wrote: 2013-06-06 12:50:13
to dziwne, bo ja studiuję tłumaczenia prawne i mam to samo. pzdr:)

You must sign in to write a comment