Real Estate and Real Property Law – Legal English; Nieruchomości i Prawo Nieruchomości – angielskie słownictwo prawnicze

4.5  3    34 flashcards    VocApp
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
prawo wieczystego użytkowania
start learning
perpetual usufruct right
serwitut, prawo przejazdu
start learning
easement
dzierżawa, najem
start learning
lease
nieograniczone prawo własności ziemskiej
start learning
fee simple
zajmowanie
być jedynym mieszkańcem domu
start learning
occupancy
to have sole occupancy of a house
zaliczka, pierwsza wpłata/rata
start learning
downpayment
podnajmować
start learning
to sublet
+27 flashcards
The lesson is part of the course
"TOLES - przygotowanie do egzaminu"
(total 404 flashcards)

Try the course for free

You must sign in to write a comment