Capitalisation in Company Law - Legal English; Kapitalizacja w prawie spółek – angielskie słownictwo prawnicze

4.8  3    45 flashcards    VocApp
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
kapitał pożyczkowy
start learning
loan capital
ograniczyć władzę
start learning
to restrict powers
napotkać przeszkody
start learning
to face obstacles
podnieść zyski
start learning
to accrue benefits
obciążenie zmienne
start learning
floating charge
zrzec się prawa (do czegoś)
start learning
to waive the right
uchwała wymagająca kwalifikowanej większości głosów
start learning
special resolution
+38 flashcards
The lesson is part of the course
"TOLES - przygotowanie do egzaminu"
(total 404 flashcards)

Try the course for free

You must sign in to write a comment