Forming of a Company – Legal English; Zakładanie firmy – angielskie słownictwo prawnicze

4.1  4    47 flashcards    VocApp
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
spółka
start learning
company
certyfikat rejestracji spółki
start learning
certificate of incorporation
umowa spółki
start learning
articles of association
naruszyć prawo
start learning
to violate a law
spółka handlowa jawna
start learning
general partnership
określić cele firmy
start learning
to state the objects of the company
dokumenty zasadnicze
start learning
constitutional documents
+40 flashcards
The lesson is part of the course
"TOLES - przygotowanie do egzaminu"
(total 404 flashcards)

Try the course for free

Comments:

jromaszko wrote: 2013-02-06 17:00:21
proszę o sprawdzenie wersji angielskiej w fiszce z tego zestawu: określić cele firmy. Czy rzeczywiście chodzi o "objects" a nie o "objectives" ?

You must sign in to write a comment