Alternative medicine

 0    47 flashcards    sebii123
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
całościowe
całościowe podejście do pacjenta
start learning
holistic
a holistic approach to the patient
Alternatywna medycyna traktuje całą osobę
start learning
Alternative medicine treats the whole person
zależny
start learning
dependent
Pacjent jest zależny od szczególnego rodzaju typu medycyny.
start learning
The patient is dependent upon the particular type of medicine.
konwencjonalne leczenie
start learning
Conventional treatment
One są dostosowane do indywidualnych potrzeb
start learning
They are tailored to individual needs
wyleczyć
"To wyleczy twój reumatyzm", powiedział.
start learning
1. to cure
"This will cure your rheumatism," he said.
oddziaływać na, mieć wpływ na
start learning
affect
spowodować coś, doprowadzić do czegoś
To może spowodować poważne konsekwencje.
start learning
bring about
It can bring about serious consequences.
leczyć wyleczyć
start learning
to heal
odzyskać (coś straconego)
On odzyskał siły.
start learning
to regain
He regained his strength.
wyzwalać, uruchamiać, powodować, wywołać
start learning
trigger
komplementarny, uzupełniający, dopełniający
start learning
complementary
choroba, dolegliwość, niedomaganie
start learning
ailment
aplikacja (np. leku)
start learning
application (eg. drug)
mieszanka, mieszanina, mikstura (o potrawie)
start learning
concoction
przekonanie
start learning
conviction
współczesny
Powiedział, że od współczesnej muzyki pop bolą go uszy.
start learning
contemporary
He said that contemporary pop music made his ears hurt.
wiarogodność, wiarygodność
Jest ona osobą, której wiarygodność nie budzi żadnych wątpliwości.
start learning
credibility
She is a person whose credibility cannot be called into question.
użyteczność, przydatność
start learning
usefulness
przekonujący
On gra w bardzo przekonujący sposób.
start learning
convincing
He acts in a very convincing way.
rzeczywisty, faktyczny
Czy mówisz o rzeczywistym niebezpieczeństwie?
start learning
real, actual
Are you talking about actual danger?
leczenie się na własną rękę
start learning
treatment on your own
praktyk, osoba praktykująca
start learning
the practitioner
alternatywa
start learning
alternative
stadium, faza
start learning
stage
szerzyć się (np. o epidemii)
start learning
be endemic
sztywność
start learning
stiffness
zaburzenia oddychania
start learning
abnormal breathing
poważny, ciężki, ostry (ból, rana)
On ledwo wyzdrowiał z poważnej choroby.
start learning
severe, serious
He hardly recovered from a severe illness.
śmiertelność, umieralność (liczba zgonów)
start learning
mortality
umożliwić coś; sprawić, aby coś było możliwe
start learning
to pave the way for somebody or something
pasożyt
start learning
parasite
geny
start learning
genes
środek owadobójczy
start learning
insecticide
środek przeciw komarom
start learning
mosquito repellent
środek odstraszający owady
start learning
insect repellent
przemienność, zmienność
start learning
alternation
przekazywać chorobę
start learning
to transmit disease
nie traktuje poważnie
start learning
not treated seriously
Alternatywne metody nie są przetestowane odpowiednio.
start learning
Alternative methods are not tested properly.
Wiele z nich nie jest traktowana poważnie przez współczesną naukę
start learning
Many of them are not treated seriously by contemporary science
Nie bazują na twardych faktach
start learning
Not based on hard facts
badania medyczne powinny zapewnić bardziej przekonywujące, twarde dowody żeby pokazać efektywność leczenia
start learning
medical research should provide more convincing, hard evidence to show the effectiveness of treatment
ograniczone zastosowanie
start learning
limited application
alternatywna medycyna ma tylko ograniczone zastosowanie.
start learning
Alternative medicine has only limited application.
Jest bardzo ryzykowne próbować konwecjonalnej terapi w przypadku poważnej choroby.
start learning
It is very risky to try conventional therapy in case of serious diseases.

You must sign in to write a comment