ALL CLEAR Unit 2

 0    76 flashcards    tanowo
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
ładować telefon komórkowy
start learning
charge a mobile phone
ściągnąć / załadować wideo
start learning
download / upload a video clip
korzystać z internetu, połączyć się z internetem
start learning
go online
zadzwonić, zatelefonować
start learning
make a phone call
grać w grę wideo
start learning
play a video game
podłączyć pamięć przenośną
start learning
plug in a memory stick
umieszczać komentarz
start learning
post a comment
drukować dokument
start learning
print a document
czytać e-book
start learning
read an e-book
skanować dokument
start learning
scan a document
wysyłać e-mail
start learning
send an email
przechowywać dane
start learning
store data
robić zdjęcie
start learning
take a photo
pisać blog
start learning
write a blog
aktor
start learning
actor
artysta, artystka
start learning
artist
robotnik budowalny
start learning
builder
lekarz, lekarka
start learning
doctor
elektryk
start learning
electrician
strażak
start learning
firefighter
dziennikarz, dziennikarka
start learning
journalist
technik laboratoryjny
start learning
lab technician
prawnik, prawniczka
start learning
lawyer
policjant, policjantka
start learning
police oficer
polityk
start learning
politician
pracownik poczty, listonosz
start learning
postal worker
badacz, badaczka
start learning
researcher
naukowiec
start learning
scientist
doradzać
start learning
advise
bateria
start learning
battery
wypadek
start learning
accident
karetka pogotowia
start learning
ambulance
około, w przybliżeniu
start learning
approximately
niewidomy
start learning
blind
aparat fotograficzny
start learning
camera
programista
start learning
computer programmer
połączyć (coś z czymś)
start learning
connect (sth to sth)
dostarczać listy
start learning
deliver letters
zaprojektować
start learning
design
rozwijać się
start learning
develop
zoom cyfrowy
start learning
digital zoom
zachęcać
start learning
encourage
inżynier
start learning
engineer
sprzęt
start learning
equipment
dokładnie
start learning
exactly
rozpoznawanie twarzy
start learning
face detection
cecha
start learning
feature
system odpornościowy
start learning
immune system
wszczepić
start learning
implant
niesamowity, niewiarygodny
start learning
incredible
instalować
start learning
install
firma ubezpieczeniowa
start learning
insurance company
wynalazek
start learning
invention
wynalazca
start learning
inventor
telefon stacjonarny
start learning
landline phone
wprowadzić na rynek
start learning
launch
kwestie prawne
start learning
legal matters
cud
start learning
miracle
odtwarzać
start learning
music player
soczewka optyczna
start learning
optical lens
lampa naftowa
start learning
paraffin lamp
zanieczyszczenie
start learning
pollution
kolej
start learning
railway
obniżyć, zredukować
start learning
reduce
odrzucać
start learning
reject
złodziej, rabuś
start learning
robber
ekran
start learning
screen
używany laptop
start learning
second-hand laptop
dźwięk
start learning
sound
promocja
start learning
special offer
subskrypcja
start learning
subscription
ząb (zęby)
start learning
tooth (teeth)
transmitować, przenosić
start learning
transmit
leczyć chorych ludzi
start learning
treat ill people
wycieraczka samochodowa
start learning
windscreen wiper
głos
start learning
voice

You must sign in to write a comment