Advanced - Lesson 1

 0    24 flashcards    anah83
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
rodzaj zabawki
start learning
a kind of toy
Jednakże, to się wydaje bardzo skuteczne.
start learning
However, it seems very effective.
komponując muzykę
start learning
composing music
zarówno niedoświadczony jak i roztargniony
start learning
both inexperienced and absent-minded
zbyt dużo ludzkiego wysiłku
start learning
too much human effort
Właśnie!
start learning
Precisely!
wyrok w sprawie o narkotyki
start learning
the verdict in a drugs case
najbardziej złożony ze wszystkich
start learning
the most complex of all
Ciągnie się przez siedem stron.
start learning
It runs for seven pages.
Nie bądź taki zadowolony z siebie!
start learning
Don't be so pleased with yourself!
kilka wydruków komputerowych
start learning
several print-outs
Jeszcze tego nie drukuj!
start learning
Don't print it out yet!
ważny zapis/dokument
start learning
an important report
przy klawiaturze komputera
start learning
at the computer keyboard
Nie naciskaj tego klawisza!
start learning
Don't press this key!
Nacisnąłem zły klawisz.
start learning
I pressed the wrong key.
Jak to wymazać?
start learning
How to wipe it out?
Tekst został skasowany.
start learning
The text was wiped out.
Przedłużyć tę sprawę? Dlaczego?
start learning
To extend the case? Why?
Kto zrobił błąd?
start learning
Who made the error?
inny świadek
start learning
another witness
opłaty sądowe i koszty świadków
start learning
legal fees and witnesses' expenses
pech sędziego
start learning
the judges' misfortune
z dużą ostrożnością
start learning
with great care

You must sign in to write a comment